Rekonstrukce, experimenty & návody

Akce

Vojenství ve 13. století

Přestože je náš projekt vymezen pouze ranným středověkem a jeho horní hranici tvoří počátek 13. století, rozhodli jsme se, pro větší komplexnost poskytovaných informací, připojit tento článek nastiňující další vývoj vojenství bezprostředně za touto hranicí. Následující článek však pouze doplňuje informace uvedené v článcích věnovaných raně středověkému vojenství v Projektu o změny a novinky, které přinesl překotný vývoj (nejen) vojenství v průběhu 13. století.

Vodní a větrné mlýny ve středověku v Čechách

Účelem tohoto článku není obsáhlý rozbor mlýnů a mlynářství u nás. Protože nelze rekonstruovat podobu našich nejstarších vodních a větrných mlýnů, uvádím alespoň základní údaje získané i z mladších pramenů, aby si čtenář mohl udělat, byť hrubý, obrázek o používané technologii, funkci a přínosu těchto zařízení.