Výstrojní podmínky

Podmínky jsou navrženy s ohledem na to, že se naše tradiční akce odehrávají převážně ve 12.st. v Čechách nebo ve střední Evropě. I nadále budeme tolerovat výstroj z 11-12.st. ovšem s určitým omezením, které upřesníme níže.

 

Oděv a úprava zevnějšku:

Popis vhodného oděvu pro 11-12.st. najdete zde. Pouze doplníme několik upřesnění. Berte prosím v potaz, že se nacházíme na válečném tažení ve vojenském táboře, ne na císařském dvoře. Proto prosíme zejména dámy z doprovodu, aby volily pokud možno střízlivou garderobu, která jim umožní zhostit se i role pomocnic v táboře nebo na bitevním poli. Ohledně materiálů samozřejmě preferujeme len, vlnu, konopí, kopřivu nebo v rozumné míře i hedvábí. Pokud zvolíte směsovou tkaninu, dbejte o to, aby to z toho nebylo patrné. Stejně tak přistupujte uvážlivě i k výběru barev, pokud kupujete už barvenou tkaninu - volte jen takové barvy, jaké dokážete docílit s použitím přírodních barviv, přiměřené postavení nositele a typu a funkci oděvu.

Všeobecně pak platí tato základní pravidla:

 1. oděv musí být vždycky kompletní, včetně bot a nezbytných doplňků!
 2. oděv, šperky, přezky aj. musí být podložené a odpovídat střední Evropě v 11-12.st.
 3. každá část oděvu, včetně doplňků, musí být vyrobena nově coby replika - žádné úpravy a přešívání moderních věcí!
 4. nejsou povolené parádní kaftany a hodně široké kalhoty. Těžké prosté kabáty jako oděv do nepohody tolerujeme.
 5. s ohledem na dataci nejsou povolené viditelně nošené skandinávské aj. pohanské symboly
 6. nikde na oděvu nejsou povolené moderní přezky a sedlářské cvočky-nýtky nebo "dírky" pro šněrování
 7. oděv smí být zdobený pouze ruční prací (karetky, vyšívání, tkané pásy aj.) ale nemusí být zdobený vůbec!
 8. nepoužívejte při zdobení bižuterní imitace (skleněné drahokamy a umělé perly nikoho neoslní!)
 9. všechno dobově nevhodné tetování a šperky musí být po čas celé akce odstraněno nebo zakryto
 10. dobově nevhodné účesy pánů i dam (střih i barva) musí být po celou dobu akce zakryty vhodnou pokrývkou hlavy

 

Výstroj a výzbroj:

Popis odpovídající výstroje a výzbroje najdete zde. Stejně jako v případě oděvu však upřesníme několik bodů. Berte opět v potaz že se jedná o akce zasazené do 12.st. ve střední Evropě. Tolerovat budeme tedy výstroj a výzbroj odpovídající 11-12.st. u mečů z části i 10.st.

Opět vypíchneme několik základních pravidel:

 1. povolený je pouze mandlový štít. Povolené jsou ale obě varianty - starší oblý i mladší se zakrojenou horní hranou, s puklicí i bez ní.
 2. povoleny jsou zbroje kroužkové, šupinové, falérové, lamelové. Preferované jsou ale kroužkové komplety.
 3. ochranné rukavice jsou povoleny pouze: silné kožené (ne moderní pracovní!), kroužkové, šupinové, falérové, vždy však přiměřeně ke zbroji, kterou bojovník nosí.
 4. přilby jsou povolené pouze normanské, nebo kaloty a to všechny variace - bez nánosníku, s nánosníkem nebo s maskovým krytem obličeje. Zvony z jednoho kusu, z více dílů nebo žebrové. Oblé, kónické, frygické aj.
 5. jsou povolené jednoruční evropské meče z 10-12.st. - v pochvě a pouze ke štítu!
 6. těžkooděncům jsou povolené železné nebo bronzové palcáty-bulavy z 12.st. Lehkým pouze dřevěné úderné zbraně, nanejvýš okované. Vyhrazujeme si právo posoudit každou údernou zbraň jednotlivě a shledáme-li ji nevyhovující z hlediska bezpečnosti ji na místě vyřadit.
 7. i pod kovovou zbrojí a přilbou musí být kvalitní plstěná, vycpávaná nebo prošívaná ochrana - těla i hlavy!
 8. hroty bitevních kopí musí být buď oblé nebo opatřené kuličkou či "hříbkem" - vyhrazujeme si právo kontroly a vyřazení, pokud shledáme konstrukci hrotu nebezpečnou. Jsou povoleny i gumové hroty - zejména u vrhacích kopí, ale pouze pokud bude konstrukce přiměřeně tuhá (aby to neplandalo) a věrohodná i při bližším pohledu.
 9. nejsou povolené staré dlouhé saxy-scramasaxy ani jakékoli druhy šavlí
 10. povolené jsou jedno i obouruční sekery z 10-12.st. Obouruční musí svému nositeli dosahovat maximálně po hrudní kost - není to halapartna!
 11. nejsou povolené jakékoli úderné zbraně s pohyblivými součástmi


Výstrojní pravidla pro střelce:

Podrobnější popis výstroje a výzbroje střelců z luků, kuší a praků či fustibalů najdete tady. Pro upřesnění však platí:

 1. povolené jsou pouze tradiční celodřevěné (i lepené) luky o síle do cca 17kg
 2. jsou povolené kuše s ořechem i kolíčkovou spouští do síly cca 35kg
 3. šípy i střely do kuše musí být opatřeny jednotným korkovým "hrotem" předepsané konstrukce ("eurošíp")
 4. každý střelec musí mít dostatečnou zásobu střeliva - tj. minimálně 10-15 střel.

 

 

ÚčinkujícímAkce - léto

TOPlist