Dvorec

IMG_3076.jpg

Dvorec či dvůr (lat. „curia, curiae“) byl ve 12. století v českých zemích specifickým typem šlechtického sídla, spojujícího obydlí velmože se střediskem řemeslné výroby a hospodářské správy. Dvůr umožňoval vrchnostenský dohled nad rozptýlenými částmi pozemkového vlastnictví, soustřeďovaly se sem platy a dávky z vesnic, lidí, práv, důchodů a byl důležitým místním střediskem řemeslné výroby. Curia Vitkov je novodobou rekonstrukcí takového historického sídla a slouží jako místo poučení a setkávání pro všechny milovníky historie.

Náš dvorec nestavíme na archeologické lokalitě a nejde ani o rekonstrukci nějakého konkrétního sídla. Do dnešních dob se žádný takový dvorec nedochoval a pro přesnou rekonstrukci nemáme ani dostatečné archeologické a historické prameny. Curia Vitkov je tak unikátním pokusem o vybudování „ideálního“ celku s objekty typickými pro tento starobylý typ šlechtického sídla z doby přemyslovských knížat mezi polovinou 12. a počátkem 13. století.