IV. ročník

 

Vážení přátelé!

Jak asi všichni víte, připadá pořádání letošního tradičního "LH srazu" nám a tudíž se bude, již podruhé, odehrávat v prostorách velmožského dvorce Curia Vítkov. Vítaní jsou tradičně (viz. účast) všichni příznivci oživené historie, bez ohledu na období a geografické určení - od starověku po 19.st., od Evropy po Ameriku aj,

Datum srazu bývá tradičně volené kolem Sv. Václava - letos je to (s ohledem na program skupin, které se srazu zúčastní) o týden dříve - tedy 20-21.září 2008.

 

Náplň srazu:

Jako téma letošního srazu bylo zvoleno: Lékařství, zdraví a hygiena - a vše co s tímto tématem souvisí.

Proto je tedy na Vás, připravit si alespoň krátkou přednášku o úrovni lékařství, péče o zdraví a hygienu ve "vašich" obdobích a zemích. Je nám jasné, už z podstaty věci, že některé přednášky budou delší a jiné pouze krátké, jak naše soudobé znalosti dovolí nebo tím do jaké míry tohle téma leželo na srdci předkům samotným. Přesto prosím ani vy, kteří se nemůžete pochlubit rozsáhlou sbírkou chirurgických nástrojů pro praktickou ukázku amputace rozličných končetin nebo transplantace srdce apod. nerezignujte a pokuste se najít alespoň zajímavé ukázky či zmínky v ikonografických a písemných pramenech z vašich období a oblastí. Téma se koneckonců netýká jen lékařství a třeba oblast hygieny - obecné i osobní - je poměrně široká a skýtá rozmanité možnosti.

 

Program:

 

Občerstvení:

Po neskutečných zážitcích s obžerstvím na posledním LH srazu jsme se, po dohodě s mnohými z vás, rozhodli řešit občerstvení na tomto, ale i na všech dalších LH srazech v budoucnosti stejnou formou a to tak, že každá z účastnících se skupin doveze dostatečné množství jídla, popřípadě i pití, které bylo typické pro dobu a oblast kterou skupina představuje a o kterém se domnívá, že by mohlo chutnat i ostatním. Díky tomu bude celková nabídka menu stejně pestrá jako účinkující sami.

Pokud se jídla samotného týče, že třeba brát v potaz možnosti toho kterého místa, kde se sraz pořádá, takže letos na Curii bude k dispozici velké ohniště, trojnožky k zavěšení kotlů a dostatečná zásoba palivového dřeva. Máme i nějaké kotle a pokud zrovna nebudeme vařit my, budou k zapůjčení.

 

Hry a zábava:

A protože nejen učením a jídlem či pitím živ je člověk, zde opět máme připomínku z dalšího úspěšného srazu - tentokrát předloňského - také hry a zábava nejsou vázané konkrétním místem pořádání srazu a i když tomuto není věnováno hlavní téma srazu, nic nám nebrání, abychom se vzájemně obohatili o další zajímavé hry nebo se přátelsky utkali v těch, které jsme si už vzájemně osvojili.

 

Ubytování:

Spí se ve vlastních stanech, popřípadě můžeme některé z Vás (v omezeném množství a po dohodě) ubytovat i v našich prostorách.

 

Účast:

Zvaní jsou všichni zájemci o živou historii, kteří mají kvalitní a úplné vybavení - v tomto případě i na táboření. Účast je na přihlášku a po dohodě(!) Ti z Vás, kteří už na některém z LH srazu byli, jsou zvaní automaticky s tím, že nám pouze musí nahlásit své počty, případně požadavky (kvůli vaření aj.). Pro ostatní platí klasická pravidla - musí napsat a dohodnout se na účasti. Protože znalosti a rozhled pořadatele obvykle nestačí na posouzení tak rozsáhlého období a oblasti kterými se zabýváte, byly stanoveny tzv. garanti pro různá "spádová" období s možností zaangažování dalších vybraných skupin, bude-li to třeba pro seriozní posouzení účasti nováčků.

Jsou to zatím pořadatelé LH srazů:

Curia vitkov - starověk, raný středověk
Korouhev měštěnínů staropražských - vrcholný a pozdní středověk
Trappers´Corral- Amerika 17-19.st. apod.

 

Kontakt na pořadatele:

tomic@curiavitkov.cz

tel: 737962913

 

 

Fotografie z minulých ročníků najdete ve fotoalbu.

Zpět do akcí

TOPlist