O nás

IMG_3174.jpg

Náš spolek se věnuje budování dvorce velmože z 12. století. Vedle výstavby a údržby areálu patří k hlavním náplním naší činnosti rekonstruování hmotné i duchovní kultury (výroba replik oblečení, předmětů denní potřeby, rekonstruování a osvojování si různých výrobních a stavebních technik, dobového vojenství atd.), a rovněž prezentace autenticky působícího života a společenské hierarchie. K důležitým cílům spolku patří práce s veřejností. Usilujeme o rozvíjení úcty k rukodělné práci a vztahu k přírodě a historii, na našich akcích se snažíme návštěvníkům nabízet nové a nezvyklé zážitky a příjemně strávený volný čas.

Členové spolku mají určité povinnosti (platí členské příspěvky, účastní se několika povinných akcí ročně, podílí se na organizaci našich bitev), ale samozřejmě také řadu práv – spolurozhodují o směřování projektu, stavbách, společných akcích, mohou si na dvorci postavit vlastní stavbu atd.