Obyvatelé dvorce

IMG_3174.jpg

Na této stránce se můžete seznámit s obyvateli dvora. Nejde samozřejmě o pouhé anonymní či fiktivní postavy, ale přímo o nás, členy spolku, kteří máme v rámci dvorce vlastní vybranou či určenou roli. Některé důležité role nicméně nejsou doposud obsazeny a řada dalších potenciálních postav na své představitele stále čeká. Pakliže i vy sami vidíte v rámci našeho projektu příležitost k uplatnění vašich schopností, dovedností, zájmů a snů, neváhejte a napište nám!


VELMOŽ

Dvorec Curia Vitkov se rozkládá na okraji pozemkových držav velmože Vítka (Witco, Wittico). Tento knížecí družiník zázračně zbohatl díky přízni několika vlivných členů přemyslovského rodu. Jako schopný vyjednavač a zákulisní hráč totiž dokázal vytěžit z jejich nepřehledných rodinných sporů a dvorských pletich značnou moc i nemalý majetek. Protože Vítek pobývá velkou část roku v blízkosti vládnoucího knížete v Praze, jeho venkovský dvorec se nejvíce zalidňuje ve dnech a týdnech, kdy sem jeho majitel a zakladatel zajíždí i se svou malou družinou na obhlídku svého rozrůstajícího se rodinného panství. 

obyvatele1.jpg

Velmož Vítek

VELMOŽOVI „MILITES“

Vítka na jeho cestách obvykle doprovází trojice nejbližších družiníků. Jeho těžce ozbrojení elitní jezdci slyší na jména Jan Těchan. Jejich doprovod tvoří malá, lehce vyzbrojená skupinka čeledi v čele s lehkooděnci Jakub a Lstimír a dvěma či třemi dalšími vojáky. Kromě nich se Vítek nevydává na cesty bez svého lazebníka a ranhojiče Drslav. Láká tě vojenský život? I ty se můžeš stát Vítkovým vojákem!

obyvatele5.jpg

Vítek se svými družiníky

V časech svých nepříliš dlouhých pobytů na dvorci sídlí Vítek společně se svou ženou a syny v paláci. Jeho nejbližší „milites“ obývají síň v přízemí a čeleď dočasně nocuje u obyvatel okolních domů. 


DALŠÍ OBYVATELÉ DVORCE

Po velkou část roku se o provoz dvorce, jeho hospodaření a rozšiřování rodinných statků stará Vítkova žena Marie s pomocí šafáře Všebora a kaplana Ahněho.  

Marie, žena Vítka, žije na dvorci se dvěma syny, Bohuslavem a Petrem. Oba zatím neměli mnoho příležitostí poznat velký svět mimo dvorec, starší Bohuslav však brzo odejde za svým otcem ke knížecímu dvoru do Prahy. 

Všebor bydlí se svou ženou a třemi syny na dvorci v jednom ze dvou větších domů. Jako někdejší Vítkův družiník a blízký přítel je na dvorci nejdůležitější osobou. Zastává úřad šafáře a je důvěrníkem jeho velmožovy ženy Marie. Všebor dohlíží na hospodaření na dvorci a v okolních osadách, organizuje ale také osídlování dosud neobydlených území novými osadníky. Každý rok na svátek svatého Martina vybírá od Vítkových poddaných daň ve výši dvanácti denárů.    

obyvatele2.JPG

Vítek se svým šafářem Všeborem a kaplanem Ahněm

Kaplan Ahně je jediný víceméně gramotný obyvatel dvorce. Jako prostředník mezi Vítkem a Marií je často na cestách. Se svou dcerou žije na dvorci ve skromně zařízeném domě v bezprostředním sousedství budoucího staveniště kostela, jehož výstavbu Ahně neúnavně organizuje. Jeho úsilí však maří neshody se Vítkem v otázce financování stavby. Každý rok vybírá církevní desátek, zpravidla ve formě naturálií (drůbež, vejce, obilí).


ČELEĎ

Vítkův dvorec je malým hospodářským centrem jeho zvětšujícího se rodinného panství. Kromě chovu dobytka a lesního hospodaření se Vítkovy a Všeborovy zraky upínají k okolním vsím a osadám, a také podél řek a potoků do výše položených, dosud neobydlených končin, které postupně kolonizují skupinky nových osadníků. Jde o finančně nesmírně náročný projekt, který je sice příslibem značných budoucích příjmů z všemožných daní, poplatků a činží, avšak jen v případě, že se kolonistům podaří během několika málo let v divočině uchytit a začít prosperovat. Jejich úspěch závisí i na fungující ekonomice dvorce. 

Šafář Všebor zde má k ruce nepočetnou čeleď. Většinou se jedná o někdejší příslušníky Vítkovy družiny s jejich rodinami. Muži se starají o hospodářská zvířata, pastviny a lesy, a zajišťují chod a údržbu dvorce. Ženy a děti se kromě péče o obydlí a domácí zvířata intenzivně věnují zejména výrobě lněných a vlněných látek.  

Prodana, vdova po Vítkovu švagru Petrovi, je jedinou společnicí paní dvorce. Žije ve větším domě se dvěma malými syny a bratrem Sezimou, jenž na dvorci dohlíží na lesní hospodaření a v rámci malého velmožova dvora vykonává funkci lovčího.

Menší čeledník za stodolou obývají Křesislav se svou ženou Přibyslavou a malým synem a dcerou. Jejich sousedy jsou Vlkáč s ženou Lubavou a dvěma již odrostlejšími syny. V domku za velmožským palácem bydlí Smil s manželkou a dvěma dcerami. 

obyvatele4.JPG

Rodina nevolníka Vlkáče

ŘEMESLNÍCI

V malé osadě nedaleko Vítkova dvorce žije a pracuje několik řemeslníků se svými rodinami. Jejich výrobky hrají v místní malé ekonomice důležitou roli a šafář Všebor by malou komunitu rád ještě rozšířil, protože jejich řady nedávno vinou několika tragických ran osudu nepříjemně prořídly. Nejstarším obyvatelem osady je tesař a soustružník Budiš. Se svou ženou vychovává v nevelkém domku čtyři děti. Pánem protějšího domu a přilehlé dílny je kovář Radosta, jenž své kované zboží dodává nejen do velmožského dvorce, ale také zemědělcům do okolních vsí. Domy hrčíře a koželuha zůstávají zatím osiřelé a čekají na své nové obyvatele. Chceš vytrhnout Všeborovi trn z paty? Staň se jeho řemeslníkem!

obyvatele6.jpg

Rodina tesaře Budiše