Výstrojní podmínky (koukatelné minimum) - antika

Obecné výstrojní podmínky

 1. Naše akce se vždy odehrávají za římského císařství. Přestože jsme poměrně tolerantní stran rozsahu výstroje a výzbroje a ne vždy vše odpovídá přesně konkrétnímu období příběhu (ten totiž bývá každý rok jiný), je zcela nepřípustné, aby se nám tu vyskytovaly zbroje a zbraně mladší - např. z raného středověku, vikingské meče, přilby apod.
 2. Základem vašeho oděvu, výstroje a výzbroje budiž tzv. "koukatelné minimum". Tj. ať už představujete kohokoli, váš oděv (včetně doplňků), výstroj a výzbroj musí být vždy kompletní (dle vaší konkrétní role a funkce), včetně vhodné dobové obuvi (pokud vám to role dovolí, můžete chodit i naboso, ale večer to nebude příjemné) a musí vzhledově i funkčně odpovídat původním předlohám. Vyvarujte se prosím nevhodných barev, viditelně syntetických materiálů, koženky či strojové konfekční výzdoby.
 3. Vaše výstroj a výzbroj musí být vyrobena z odpovídajících materiálů a pokud je to možné i odpovídající konstrukcí a technologií. Korpus štítů musí být pouze dřevěný (u klížených štítů se tolerule i moderní překližka), kovové zbroje pouze z oceli, bronzu, či mosazi. Kožená lorica segmentata není povolena!
 4. Všechna kopí musí být opatřena pevně připojenou (přinýtovanou, přivařenou nebo vykovanou) ochranou - kuličkou, hříbkem, ploškou. Vrhací oštěpy - např. píla mají hroty opatřené korkovou hlavicí "eurošípu" - jejich konstrukci však konzultujte s námi. Meče a sekery použité v boji musí být vždy otupené.
 5. Lučištníci smí používat pouze dobově odpovídající luky (u reflexních luků tolerujeme i moderní materiály, pokud jsou dobře zamaskované) - do nátahové síly 17kg a střelivem smí být výhradně "eurošípy".

"Koukatelné minimum" pro germánské bojovníky

Požadavky na vzhled účastníků, kteří nastoupí do bojové scénky jako Germáni. Tyto požadavky se nevztahují na průběh celé akce Gladius, pouze na bojovou scénu!

Kostým a úprava těla

 • Pokud máte delší vlasy, je možné je na hlavě upravit například do svébského uzle, nebo takzvaně „na kohouta“, oba styly jsou pro dané období a výrazem svobodných germánských mužů. Dredy nejsou vítány! Před bojem odložte plášť, pokud chcete můžete i tuniku, popřípadě další části oděvu :-)
 • Spodní a svrchní tunika - nejlépe kopie germánských oděvů z bažin v Německu a Dánsku ( http://www.tollundman.dk/vaaben.asp ). Tolerovány budou také variace na keltský způsob oblékání ovšem bez laténských spon! Oděvy raného středověku, VM a vikingové s bohatými výšivkami, kaftany, čapkami nebudou přípustné. Scénky se je možno také zúčastnit pouze v kalhotách (viz. dále). Kostýmy mohou být zdobeny pouze vhodnou výšivkou, karetkou, či stuhou z hřebenového stavu. Jiné „ozdoby“ typu gotických hradbiček, rolniček, cvočků, nýtů atd. nebudou tolerovány. Ani gombíky!
 • Čapky - vítány jsou germánské kožené a textilní čapky. Prosím nenoste do scénky různé slovanské a vikingské kožešinové čepice.
 • Boty - použít lze všechny typy bot středoevropského pravěku od halštatu až po ranný středověk (sandále, řemínkové boty, převracená obuv). Nepřípustné budou jakékoliv středověké boty, stejně tak různě zakrývaná moderní obuv. Kůže nesmí být lakovaná!
 • Kalhoty, ovinky, onuce - povoleny jsou pouze přírodní materiály len, vlna, kopřiva, konopí. Hedvábí se nedoporučuje. Kalhoty se vyžadují užšího střihu (především kolem lýtek), nejlépe přímo germánské (viz.tollundman). Vítány jsou pestře, ale přírodně barevné. Nechceme vidět žádné široké vikingské kalhoty, stejně jako středověké nohavice. Opasky, spony - kožené, karetkové opasky, nepřípustné jsou keltské železné pásy! Germáni mohou mít i římské opasky a velmoži i cingulum.
 • Spony, které budou vidět, by měly rámcově zapadat do pozdního laténu LD (spony spojité konstrukce), starší doby římské, markomanských válek, nebo je aspoň připomínat.
 • Co dále nebrat, nebo zakrýt: umělé kožešiny, koženku, nevhodné šperky (náušnice, náramky, přívěsky na krk atd.), nedobové opasky (vojenské, lakované,…), nevhodná tetování (dobová jsou vítána), nedobově obarvené (modré, červené,…) a upravené vlasy (dredy).
 • Brýle – v boji nepřípustné!
 • Ženy se mohou bitvy zúčastnit, podmínkou je vzhled odpovídající podmínkám, tedy bez přílišných ozdob a výrazně bohatých šatů.

Bojová výstroj 

 • Používané zbraně pro toto období jsou : gladius (typ Pompeje), dvojsečné germánské meče (např: Třebušice), jednosečné sekáče (50-60 cm), delší nože - meče i sekáče musí být zavěšeny v pochvě na řemenu přes rameno, nebo na opasku! Ne pouze zastrčené za opaskem, či v závěsníku.
 • Sekery - lze použít i raně středověké sekery a laténské, které se tvarem blíží těm germánským, bude schváleno na místě!
 • Kopí - doporučeno jako nejčastější zbraň. Tvary jsou rozmanité. Povoleny budou pouze s kuličkou na konci, či se silně zaobleným hrotem.
 • Framey, oštěpy - jsou doporučeny! Pro použití v boji nesmí být vůbec ze železa! Hroty musí být z gumy, jekoru atd. tak aby se při nárazu ohnula! Zároveň ovšem tyto zbraně musí divákům na dálku připadat reálně!
 • Luky - pouze dobové
 • Šípy – pouze s bezpečnou konstrukcí s měkkým hrotem!
 • Praky – vhodné konstrukce, se střelivem z vařených brambor.
 • Štíty - germánské se středovou puklicí s výstupky (zaoblené!) jsou povoleny i starší keltské štíty s žebrem, vítané jsou proutěné kožené štíty, je možné použít i vikingské štíty bez nebo se zakrytými vikingskými motivy. Není přípustný štít vypouklé dýhované konstrukce (frankové)
 • V boji nebude povolen dácký falx, ani žádné „jakoby mačety“!
 • Při kontrole zbraní, bude kladen obzvláště důraz na jejich bezpečnost – musí být tupé, bez zubů, ostrých hran, hrotů a bodců!!
 • (Pozn: slovo velmož jsem použil pro jednoduchost vysvětlení, jeho použití pro dané období není správné a hodil by se výraz náčelník, král)

Osnova a některá ustanovení jsou převzata ze stránek Midgardu z akce Rogar 2009. http://www.os-midgard.info/rogar_2009.php