Pozvánka, pravidla a podmínky pro účastníky akce Dobývání 2020

Jak asi víte, tradiční Dobývání pořádáme ve dvou různých formátech - "klasické", zasazené primárně do Čech či střední Evropy 12. století, a jednou za několik let "velké" Dobývání s rozšířenou datací, otevřené i jiným kulturám raného středověku. 

Dobývání 2020 je zasazeno tentokrát pouze do 11.-12. století!

Výstrojní podmínky naší akce vychází z toho, že se v rámci této akce snažíme přiblížit divákům život a vojenské umění především v Čechách popřípadě ve střední Evropě ve 12. století Protože se na bojištích té doby určitě nevyskytovala jen ta nejmodernější výstroj své doby, tolerujeme výstroj a výzbroj v rozsahu 11.-12. století 

Stejně rádi Vás u nás uvítáme v bitvě nejen těžkooděnce, ale i lehkooděnce - kopiníky, sekerníky, či lučištníky, kušiníky a prakovníky. Vážíme si všech stejně, ba naopak - větší podíl lehkooděnců nám pomůže ztvárnit akci zase o trochu realističtěji.

Vzhled akce a podmínky účasti (včetně výstroje a výzbroje) určuje pořadatel a ten má i poslední slovo, nicméně naše představa vychází z našich znalostí (a tam kde chybí podklady z určitého koncensu). Protože ale nejsme neomylní ani vševědoucí - platí u nás již od počátku našich akcí pravidlo, že kdokoli narazí v podmínkách na něco co tam chybí nebo s čím nesouhlasí (po hist. stránce) nás může kontaktovat. Pokud si danou věc dokáže v debatě přesvědčivě obhájit a podložit solidními argumenty jako běžnou součást tehdejší výstroje, výzbroje nebo oděvu v dané době a oblasti budeme na to brát ohled a můžeme naše pravidla i změnit. Důležité ale je ozvat se včas - ještě před akcí, poslat případně fotografie a podklady sporných věcí aj. Pochopte prosím, že na akci samotné už na to čas obvykle není - pořadatelé jsou zaměstnaní organizací a debaty během kontroly výstroje zbytečně zdržují ostatní.

Oděv a úprava zevnějšku: 

Popis vhodného oděvu pro 11.-12. století najdete zde. Pouze doplníme několik upřesnění. Berte prosím v potaz, že se nacházíme na válečném tažení ve vojenském táboře, ne na císařském dvoře. Proto prosíme zejména dámy z doprovodu, aby volily pokud možno střízlivou garderobu, která jim umožní zhostit se nejen role vítané okrasy okolí ale i role pomocnic v táboře nebo na bitevním poli. Ohledně materiálů samozřejmě preferujeme len, vlnu, konopí, kopřivu nebo v rozumné míře i hedvábí. Pokud zvolíte směsovou tkaninu, dbejte o to, aby to z toho nebylo patrné. Stejně tak přistupujte uvážlivě i k výběru barev, pokud kupujete už barvenou tkaninu - volte jen takové barvy, jaké dokážete docílit s použitím přírodních barviv, přiměřené postavení nositele a typu a funkci oděvu.

Všeobecně pak platí tato základní pravidla:

 1. oděv musí být vždycky kompletní, včetně bot a nezbytných doplňků!
 2. vzhled obuvi musí vycházet z raně středověkých vzorů. Preferované jsou tzv. obracenky. Pokud představujete chudšího člověka (v táboře i v bitvě) tolerujeme i krpce. Od letoška již nejsou povoleny gumové podrážky a s ohledem na dataci ani kovové cvočky, podkůvky aj. Naopak jsme se rozhodli vyjít některým z vás vstříc a budeme tolerovat i modernější technologie výroby- např. lepené kožené podešve. 
 3. oděv, šperky, přezky aj. musí být podložené a odpovídat střední Evropě v 11.-12. století
 4. každá část oděvu, včetně doplňků, musí být vyrobena nově coby replika - žádné úpravy a přešívání moderních věcí!
 5. nejsou povolené kaftany či široké "vikingské" kalhoty. Těžké prosté kabáty jako oděv do nepohody tolerujeme
 6. s ohledem na dataci nejsou povolené viditelně nošené skandinávské či jiné pohanské symboly
 7. nikde na oděvu nejsou povolené moderní přezky a sedlářské cvočky-nýtky nebo "dírky" pro šněrování aj. 
 8. oděv smí být zdobený pouze ruční prací (karetky, vyšívání, tkané pásy aj.) ale nemusí být zdobený vůbec!
 9. nepoužívejte při zdobení bižuterní imitace (skleněné drahokamy a umělé perly nikoho neoslní!)
 10. všechno dobově nevhodné tetování a šperky musí být po čas celé akce odstraněno nebo zakryto
 11. dobově nevhodné účesy pánů i dam (střih i barva) musí být po celou dobu akce zakryty vhodnou pokrývkou hlavy 

Výstroj a výzbroj:

Popis odpovídající výstroje a výzbroje najdete zde. Stejně jako v případě oděvu však upřesníme několik bodů. Berte opět v potaz že se jedná o akce zasazené primárně do 12. století ve střední Evropě. Tolerovat budeme tedy výstroj a výzbroj odpovídající 11.-12. století u mečů a seker jsme rozšířili toleranci až do 10. století 

Opět vypíchneme několik základních pravidel:

 1. povolený je pouze mandlový štít. Povolené jsou ale všechny varianty - starší oblý i mladší se zakrojenou horní hranou a mezitypy ála Hortus Deliciarum. Štít může být s puklicí či kováním v ploše, nebo zcela bez nich.
 2. povoleny jsou zbroje kroužkové, šupinové, falérové. Preferované jsou kroužkové komplety, ale nejsou povinné. Všechny kroužkové zbroje i kroužkové doplňky jako jsou závěsy přileb aj. musí být pouze nýtované! Nejsou povoleny žádné lamelové zbroje - ani kovové ani kožené ani takto konstruované doplňky. 
 3. ochranné rukavice jsou povoleny pouze: silné kožené (ne moderní pracovní!), kroužkové, šupinové, falérové, vždy však přiměřeně ke zbroji, kterou bojovník nosí.
 4. přilby jsou povolené pouze normanské (oblé, kónické, frygické), nebo kaloty (s vysokým oblým či hrncovým zvonem) a to všechny variace - bez nánosníku, s nánosníkem nebo s maskovým krytem obličeje. Zvony z jednoho kusu, z více dílů nebo žebrové (spangenhelm) aj. 
 5. jsou povolené pouze jednoruční evropské meče z 10.-12. století Meče jen v pochvě a pouze ke štítu! 
 6. těžkooděncům jsou povolené železné nebo bronzové palcáty-bulavy z 12. století Lehkým pouze dřevěné úderné zbraně, nanejvýš okované. Vyhrazujeme si právo posoudit každou údernou zbraň jednotlivě a shledáme-li ji nevyhovující z hlediska bezpečnosti ji na místě vyřadit. 
 7. i pod kovovou zbrojí a přilbou musí být kvalitní plstěná, vycpávaná nebo prošívaná ochrana - těla i hlavy! 
 8. hroty bitevních kopí musí být buď oblé nebo opatřené kuličkou či "hříbkem" - vyhrazujeme si právo kontroly a vyřazení, pokud shledáme konstrukci hrotu nebezpečnou. Jsou povoleny i gumové hroty - zejména u vrhacích kopí, ale pouze pokud bude konstrukce přiměřeně tuhá (aby to neplandalo) a věrohodná i při bližším pohledu. 
 9. s ohledem na dataci nejsou povolené saxy-scramasaxy ani jakékoli druhy šavlí 
 10. povolené jsou jedno i obouruční sekery z 10.-12. století Obouruční sekery tolerujeme v celkové délce (toporo + hlava) od země po hrudní kost bojovníka, abychom zohlednili různou výšku majitele. Delší sekery na dřevcové násadě které se již ve 12. století sporadicky vyskytují budeme povolovat pouze po předchozí dohodě a jen ve velmi omezeném počtu. 
 11. nejsou povolené jakékoli úderné zbraně s pohyblivými součástmi 

Výstrojní pravidla pro střelce:

Podrobnější popis výstroje a výzbroje střelců z luků, kuší a praků či fustibalů najdete tady. Pro upřesnění však platí: 

 1. povolené jsou pouze tradiční celodřevěné (i lepené) luky o síle do cca 17 kg
 2. jsou povolené kuše s ořechem i kolíčkovou spouští do síly cca 35 kg
 3. šípy i střely do kuše musí být opatřeny jednotným korkovým "hrotem" předepsané konstrukce ("eurošíp")
 4. každý střelec musí mít dostatečnou zásobu střeliva - tj. minimálně 10-15 střel.