Pozvánka, pravidla a podmínky pro účastníky akce Dobývání 2021

Pozvánka na výroční Dobývání 2021 s širší datací 9.-13. století (Slované, Vikingové, Varjagové, Normani, románci a raná gotika z 13. století). Akce bude jako již tradičně dvoudenní, tedy v sobotu i neděli.

Předběžný program

Sobota 

8:30 - kontrola výstroje a výzbroje (vyložené před vašimi stany). 
9:30 - snídaně + sraz účinkujících - informační schůzka 
12:00 - doprovodný program – řemesla, dobový tábor, oživení dvorce 
13:00 - lučištnický turnaj
15:00 - Dětská bitva 
16:00 - Dobývání - živé komentované střety - dobývání, polní bitva, kruhy zrady 
18:00 - volná večerní zábava bez diváků - soutěže o ceny, občerstvení 

Neděle 

9:00 - rychlý sraz účinkujících
10:00 - dopolední program 
11:00 - Pěší turnaj těžkooděnců a lehkooděnců 
13:00 - Dětská bitva 
13:30 - bitva, po bitvě "Kruh zrady" a "liniové boje" 

Doprovodný program

Program akce bude tradiční - ukázky řemesel, soutěže pro děti a možná i pro dospělé, vojenský tábor a život v něm. Uvítáme jednak řemeslníky, kteří chtějí předvést své umění, stejně tak obchodníky s lákavým, ale dobově odpovídajícím zbožím. Prosíme však každého, kdo ukázky řemesel či obchod nahlásí, aby tento slib také splnil. Krom toho bychom potřebovali tradičně pomoci i s různými atrakcemi pro děti (vrhání kopí, střelba, zápas....) - pokud máte chuť nám pomoci, neváhejte se na nás obrátit - dostanete se vám za to tekuté odměny.

Ostatní účastníci budou mít roli jedinou - vytvořit iluzi raně středověkého tábora a života v něm. Bude tedy nutno z dohledu diváků odklidit vše moderní - igelitky, petky, lahve, spací pytle, mobily, fotoaparáty, brýle, cigarety a pod. 

Bitva

Letošní "bitva" nebude pojata jako scénický příběh. Rozhodli jsme se dopřát trochu víc prostoru samotným reenactorům a tak bude tento blok programu vyplněn několika různě pojatými ukázkami volného boje - ať už jde o obléhání pevnosti nebo o různé formy polních střetů. Tím je také dané pojetí samotného boje - půjde o živě komentované volné střety, kde bude pouze zadaný úkol pro obě strany - aniž by byl předem stanoven vítěz nebo průběh boje. Nicméně nepůjde o anarchii - všichni bojovníci budou podřízeni svým velitelům a budou se v boji řídit jejich rozkazy, tak abychom si to jednak užili my sami, ale také abychom předvedli divákům něco z raně středověké taktiky a bojového umění našich předků. 

Co bychom ale viděli v bitvě neradi je zbytečná tvrdost nebo brutalita. Nestojíme o lidi, kteří si bez toho "pořádnou" bitvu nedovedou představit. Naopak pro ty z vás, kteří touží mimo samotné scénické představení i po trochu tvrdším nebo sportovnějším zážitku jsou připraveny jednak kruhy zrady s různými pravidly a samozřejmě v neděli Hard turnaje! Věříme tedy že si na své přijdou všichni, podle svého gusta. 

Před hlavní "bitvou" bychom Vás jako obvykle rádi požádali o pomoc s oblíbenou taškařicí, kterou oceňují diváci a návštěvníci dvorce, zejména však jejich děti. Jde o tzv. "dětskou bitvu", kdy poskytneme dětem cvičné zbraně, kartonové štíty, které si sami pomalují atd. a od Vás budeme potřebovat sehrát role velitelů, seržantů, protivníků aj. Věříme že si to užijete také, protože tváří v tvář rozzuřené smečce malých dětí se leckomu podlomí kolena! 

Večerní program

Volná zábava, koncert (jednáme), soutěže o ceny, blbnutí - všeho po chuti. Nečekejte prosím žádnou povinnou organizovanou zábavu, jaké si to uděláme takové to budeme mít, takže jakékoli vaší iniciativě jak pobavit sebe a ostatní v rámci pojetí naší akce se meze nekladou. Občerstvení bude zajištěno jako obvykle. Komu by to nestačilo a nebude si chtít sám vařit, bude si moci další jídlo opatřit ve stáncích.

Tábor

Opět budou dva tábory - historický uvnitř valů a nehistorický na louce pod hradištěm pro ty kteří nedisponují dobovým přístřeškem. S ohledem na ubývající prostor uvnitř hradiště bude tradičně historický tábor rozprostřen nejen uvnitř ale i podél lesa za valy aj. Pokusíme se i za těchto podmínek držet pravidla "pařící" a "klidové" zóny, jen musíte včas v přihlášce uvést které místo byste preferovali. Pokusíme se vám vyhovět, ale s ohledem na omezený prostor a množství lidí budeme ty co se přihlásí později nebo dorazí pozdě umisťovat podle možností. Zóny nejsou nijak striktně odděleny - spíše jde o pravidlo, že lidi kteří preferují v noci více klidu (protože třeba jezdí jako rodiny s dětmi) se snažíme umisťovat co nejdál od hospody a naopak lidi a skupiny které dávají přednost hlučnější zábavě se snažíme umisťovat blíže k hospodě, centrálnímu ohništi a bráně.

V žádném případě nechceme vidět v táboře lahve od alkoholu nebo petlahve - buď je uschovávejte uvnitř vašich stanů nebo přelijte obsah do historických nádob a konzumujte z nich. Totéž platí i pro další moderní potravinové obaly. Nikdo z nás ani z vás se jak věříme nechce ráno brodit moderními odpadky poházenými nebo v horším případě na střepy rozbitými kolem ohnišť. Ze stejných důvodů vám obsluha krčmy bude nalévat pouze do vámi přinesených historických - raně středověkých - nádob. Novinkou je že se pokusíme zajistit v krčmě alespoň jednoduché keramické nádoby pro ty kteří si své rozbili nebo zapoměli doma (proti záloze). Věříme že i to pomůže k většímu komfortu akce. 

Po dobu trvání akce bude povoleno kouření jen na označených místech. Kouření (a tedy cigarety, dýmky i doutníky) je pro naše období, jak se asi všichni shodneme, z hist. hlediska nevhodné - narušuje dobovost akce i její atmosféru, bezpochyby obtěžuje nekuřáky a znečišťuje okolí. Další faktor je že jsme na hradišti které je z velké části postaveno ze dřeva a rákosu a tak manipulace s jakýmkoli ohněm musí být bezpečná. Protože ale nechceme být zcela striktní, rozhodli jsme se vám kuřákům vyjít vstříc alespoň tak, že vybereme několik míst, kde budete smět zcela volně kouřit, aniž by to kohokoli obtěžovalo nebo rušilo. 

Respektujte to prosím - tato pravidla slouží nám všem. 

Další organizační záležitosti

Prosíme všechny zájemce, aby nám nejdéle do konce června (!) zaslali potvrzení účasti, obsahující následující: 

- počet účastníků, z toho bojujících, z toho lučištníků 
- pokud chcete předvádět nějaké řemeslo, uveďte jaké a co k tomu budete případně potřebovat (ohniště, voda, prostor a pod.) 
- pokud chcete cokoliv prodávat, uveďte přibližně sortiment a požadavky na místo 
- kde chcete tábořit (historický/nehistorický tábor, zóna klidu/volné zábavy) 
- počet a druh stanů, požadavky na prostor pro tábořiště 

Strava - bude pro vás připravena vydatná snídaně a po celý den bude zajišťeno volně přístupné lehké občerstvení pro ty, kteří nebudou mít čas nebo chuť si vařit sami. Mimo to bude na akci i stánek s občerstvením. 

V dobovém táboře budou (po dohodě s organizátory a za předpokladu že nebude nutné kvůli suchu respektovat zákazy a nařízení úřadů) povolena i malá soukromá ohniště na vaření před stany za podmínky, že místo bude uvedeno do původního stavu. 

Po příjezdu se prosím zaregistrujte u pořadatelů (u hospody), tam vám také přidělí místo v táboře a dostanete další informace. Hradiště leží u obce Horní Vítkov asi 15 km od Liberce. Nejbližší větší obec je městečko Chrastava - popis cesty a mapu najdete zde.

Výstroj, výzbroj, kontrola

Podrobné podmínky na výstroj, výzbroj či oděv najdete na samostatné stránce

Máte-li pochybnost, zda určitý kus výstroje či výzbroje odpovídá našim požadavkům, zašlete fotografii a popis na níže uvedený e-mail. Pokud se věc nepodaří vyjasnit touto cestou, další příležitost pro diskusi je v pátek večer na místě. V průběhu kontroly a po ní diskuse není z časových a organizačních důvodů možná, respektujte to prosím - zdržovali by jste ostatní. Abychom vám ušetřili zbytečné tahání výzbroje a výstroje na plac a zpátky (nácvik bude tradičně nalehko), budeme po vás chtít, aby jste si všechno co si budete chtít vzít do bitvy vyložili v 8:30 před své stany . Určení kontroloři vybavení pak postupně obejdou oba tábory a vaše vybavení zkontrolují přímo u vás na místě. Bereme jako samozřejmost, že vás ani nenapadne vzít si do bitvy něco co nebylo schválené nebo co neprošlo kontrolou a děkujeme vám za to. 

Tyto podmínky platí pro všechny účastníky - jak bojující tak i nebojující doprovod - na bitevním poli i v táboře. Tedy vojáky i jejich ženy a děti. Pokud s sebou na akci budete brát své přátelé i třeba jen "na pokuk a pokec", nebráníme se tomu, ale nebudeme je rozlišovat od řádných členů vaší skupiny - bude na ně pohlíženo jako na účinkující: tj. platí pro ně naprosto stejné podmínky co se týče oděvu a vybavení jako pro vás, musí být nahlášeni (mají-li mít nárok na stravu) a jste jako skupina za jejich vzhled i chování odpovědni stejně jako za své řádné členy. Uvažte tedy prosím dobře koho s sebou vezmete a zda jste schopni jej dobře vybavit, nemá-li své vlastní vybavení na toto období (tolerovat kupříkladu gotickou obuv s tím, že dotyčný tohle období nedělá a přijel se za vámi jen podívat rozhodně nebudeme). Pokud to není možné, ať vás vaši přátelé navštíví pouze v civilu jako diváci. 

Upozorňujeme, že v době kostýmové povinnosti (Tedy nejpozději od soboty ráno až do neděle po bitvě) nebudou lidem v historických kostýmech čepovány nápoje a servírováno jídlo do jiných než historických nádob. 

Akce je na pozvání či po dohodě! 

Pokud ale víte o skupině, která by mohla mít o účast zájem, či jste se k tomuto textu dostali a chtěli byste přijet, nebráníme se poznat u nás nové tváře, jsou-li schopni splnit naše požadavky. Pak se ozvěte na níže uvedené kontakty, abychom se domluvili, zda a pokud ano jak vaši účast případně zajistit. Bohužel budeme muset předem nenahlášené skupiny z organizačních důvodů odmítnout, totéž platí i pro lidi nesplňující podmínky účasti či závažným způsobem narušující průběh akce. 

V případě jakýchkoliv dotazů či námětů nás prosím kontaktujte na akce@curiavitkov.cz či telefonu 737 962 913 (Wothan) - pokud to ovšem není akutní, tak až po 17:00 hodině, kdy se vám budeme moci věnovat více.

Věříme, že se nám podaří společnými silami klasický "Wothanburg" opět posunout o kousek blíže k vysněné dokonalosti. 

Těšíme se nashledanou s vámi na našem dvorci. 
Curia Vitkov