Pozvánka, pravidla a podmínky pro účastníky akce Gladius 2022

Pokud se chcete zúčastnit naší akce, máte v podstatě dvě možnosti - buď jste mezi pozvanými skupinami či jednotlivci a nebo nás kontaktujete a dohodneme se na podmínkách vaší případné účasti. Uvítáme jak nové legionáře, vojáky auxilií - pomocných sborů, tak i "barbarské" Kelty a Germány. Větší účast nám dovolí podnikat větší a působivější vystoupení s neopakovatelnou atmosférou. Čestně ale říkáme, že nestojíme o zástupy účinkujících za každou cenu. Více než o davové scény nám jde o kvalitu a přístup účinkujících. Naprostá většina z nich je ostatně organizována v již existujících skupinách se kterými už nějaký čas úzce spolupracujeme nebo o spolupráci jednáme. Cesta k nám vede tedy především přes ně - osamělý legionář co by přijel na akci, nesecvičený se zbytkem jednotky a neznalý povelů by byl, jak asi uznáte, zoufale ztracený. U "barbarů" je situace o něco jednodušší a rádi uvítáme doplnění jejich řad o nové skupiny nebo i jednotlivce, nicméně není barbar jako barbar. Rádi bychom u nás uvítali zejména lidi, kteří se cíleně zaměřují na starověk a starověké válečnictví - Kelty ale zejména Germány. Většina našich příběhů bývá situována s ohledem na dějiny našich zemí do Germánie a do období Markomanských válek. Proto uvítáme zejména zájemce o Germány - buď v době Marobudově nebo v dobách markomanských válek za Marca Aurelia, kdy u nás římské legie na jižní Moravě čile operovaly. Abychom vám zájemcům o Germány co možná nejvíce usnadnili práci, připravili jsme pro vás krátký výtah - pojednání, na které najdete odkaz na úvodní stránce. Protože je ale Gladius pojat obecně jako "Antický festival", uvítáme i všechny další zájemce o starověké válečnictví nebo řemesla, bez ohledu na etnikum či národ který představují. Limitem je pouze Evropa a oblast Středomoří a samozřejmě kvalita. Uvědomte si, že pokud dorazíte jako oddíl Řeků nebo třeba Egypťanů - budete svou jednotku, výstroj, výzbroj a představovaný národ také prezentovat divákům. Mějte na paměti, že tato vaše prezentace (je to koneckonců i vaše vizitka) je nedílnou součástí akce. U vojáků rádi uvítáme i akční bojové ukázky, ale je nasnadě, že hlavního představění se budete moci zůčastnit jen ve výzbroji, výstroji a kostýmu vhodném pro daný příběh (zpravidla Římané a Germáni). Pokud máte chuť se akce zůčastnit, ale nemáte ještě kompletní výstroj a výzbroj, je možné se dohodnout na účasti alespoň v základním prostém oděvu (římském, keltském, germánském aj.) s tím, že nám pomůžete s různými menšími nebojovými rolemi ve vystoupení, popřípadě s technickou podporou. Nastudujte si ovšem prosím obecné výstrojní podmínky.

Program akce 

Pátek

  • Příjezd (mnozí z Vás jsou z velké dálky, takže předpokládáme příjezd během večera i noci). Máte-li chuť a možnost, můžete ovšem dorazit i dřív. Místo ke stanování bude připraveno a uvítáme pomoc s přípravou. 

Sobota

  • dobový život ve vojenských táborech (Legionáři, Kelti, Germáni, Skyti, gladiátoři) 
  • společné hromadné vystoupení - rekonstrukce různých forem boje, ukázky střetů 
  • večerní volná zábava, hostina 

Neděle

  • balení, odjezd domů

Zázemí

V rámci změny koncepce Gladia jsme se rozhodli zrušit erární vaření. Vařit si budou lidé sami v rámci oživování svých táborů (ohniště v táborech budou povolena a zásobena palivovým dřevem). Místo toho uspořádáme večer po odchodu diváků společnou hostinu kdy dodáme nějakou exkluzivní pochutinu (např. kanec na medu) a nějaké pití zdarma. Vás bychom pak požádali o doplnění tabule o další drobné pochutiny, ochutnávky apod. Je to koncept který máme vyzkoušený z jiných akcí a věříme že přispěje k větší pohodě a atmosféře akce. 

Pro historické stany bude jako již tradičně vymezeno zvláštní místo pro Římany, Kelty a Germány. Pro ty kteří nemají hist. stan bude vymezen oddělený prostor stranou, určený pro stavbu moderních stanů. Dále pro vás budou zajištěna ohniště a zásoba palivového dřeva.