1. Zemědělstvípsenice

1.1. Pěstování a zpracování obilí
1.2. Ovoce a zelenina
1.3. Chov domácího zvířectva
1.4. Rybolov a brtnictví

 


Literatura:

Beranová, M. 2000: Slované. Praha
Beranová, M. 1975: Zemědělská výroba v 11.-14. století na území Československa, Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně 3/1. Brno
Clark J. 2004: The medieval horse its equipment c.1150-c.1450. Woodbridge
Janotka, M. - Linhart, K. 1987: Řemesla našich předků. Praha
Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha
Nový, L. 1974: Dějiny techniky V Československu (do konce 18.st.) Praha
Smetánka, Z. 1992: Legenda o Ostojovi. Praha
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I 1/2. Praha
Vařeka, P. 2004: Archeologie středověkého domu. Plzeň

Další doporučená literatura:

Niederle L., 1911; 1913; 1921; 1924; 1925: Slovanské starožitnosti. Život starých Slovanů. Praha I/1, - III/2
Janotka, M. - Linhart, K. 1984: Zapomenutá řemesla. Praha
Husa, V. - Petráň, J. - Šubrtová, A. 1967: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha
Krzemieńska, B. 1963: Užitkové rostliny a rostlinná výživa raně středověkých Čech. Vznik a počátky Slovanů IV, s. 132-179
Neustupný, J. 1946: Pravěké dějiny Lužice.

Pěstování obilí

TOPlist