10. Doprava mezek

10.1. Dopravní síť
10.2. Dopravní prostředky
10.3. Vodní doprava

 


Literatura:

Benda, K. a kol. 1999, Dějiny uměleckého řemesla a užitného umění v českých zemích - Od Velké Moravy po dobu gotickou, Praha.
Beranová, M. 1988: Slované, Praha.
de Morant, H. 1983: Dějiny užitného umění od nejstarších dob po současnost, Praha.
Choc, P. 1965: Sborník československé společnosti zeměpisné - Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století.
Choc, P. 1967: S mečem i štítem, Praha.
Janotka, M. - Linhart, K. 1987: Řemesla našich předků, Praha.
Janotka, M., Linhart, K. 1984: Zapomenutá řemesla, Praha.
Nový, L. 1974: Dějiny techniky V Československu (do konce 18.st.). Praha.
Ohler, N. 2003: Cestování ve Středověku, Düsseldorf.
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I 1/2. Praha.
Váňa, Z. 1977: Objevy ve světě dávných Slovanů, Praha.
Vermouzek, R. 1982: Středověký vůz, Archaeologia historica 8/83, Praha.
Winter, Z. 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. století, Praha.
Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí, Praha.


Dopravní síť

 

TOPlist