Jídlo

2. Čas jídla


2.1. Jídelníček nobility
2.2. Jídelníček prostého člověka
2.3. Stolování v raném středověku
2.4. Příprava jídla
2.5. Krčmy a útulky

 


Použitá literatura:

Beranová, M. 2000: Slované, Praha
Ohler, N. 2003: Cestování ve Středověku, Düsseldorf
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I 1/2, Praha
Skružný, L. 1963: Příspěvek k třídění a chronologii slovanských otopných zařízení na území ČSSR, Památky archeologické LIV 1963 II. Praha
Smetánka, Z. 1992: Legenda o Ostojovi, Praha
Staněk, J. 1998: Blahoslavený sládek - kapitoly z dějin piva, Praha
Státní ústřední archiv v Praze, 1971: Minulost našeho státu v dokumentech, Praha
Žemlička, J., 1999: Čechy v době knížecí, Praha

Další doporučená literatura:

Niederle L., 1911; 1913; 1921; 1924; 1925: Slovanské starožitnosti. Život starých Slovanů. Praha I/1, - III/2

Jídelníček nobility


TOPlist