5. Práce s kovy hrot


5.1. Železo
5.2. Kováři
5.3. Neželezné kovy
5.4. Sklo v raném středověku


Literatura:

Beranová, M. 2000: Slované., Praha
Charvát, P. 1985: Zpracování železa v písemných pramenech českého středověku do počátku 14. století. Archeologické rozhledy XXXVII, s. 181-186
Nový, L. 1974: Dějiny techniky V Československu (do konce 18.st.). Praha
Pleiner, R. 1958: Základy slovanského železářství a hutnictví v českých zemích., Praha
Pleiner, R. 1962: Staré evropské kovářství., Praha

 

Železáři

TOPlist