6. Práce s kamenem

Zídka

Na této stránce bychom vás rádi obecně seznámili s kamenem, všude tam kde našel v raně středověkých Čechách nějaké uplatnění.

6.1. Zdroje a materiály
6.2. Stavitelství
6.3. Stavební techniky
6.4. Stavební prvky a konstrukce

 


Literatura:

Benda, K. a kol. 1999, Dějiny uměleckého řemesla a užitného umění v českých zemích - Od Velké Moravy po dobu gotickou, Praha
Beranová, M. 1988: Slované. Praha
Borkovský, I. 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha
Cech, B. 2011: Technika v Antice. Darmstadt
de Morant, H. 1983: Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha
Janotka, M. - Linhart, K. 1987: Řemesla našich předků, Praha
Janotka, M., Linhart, K. 1984:  Zapomenutá řemesla, Praha.
Nový, L. 1974: Dějiny techniky V Československu (do konce 18.st.). Praha
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I 1/2. Praha
Váňa, Z. 1973: Přemyslovský Libušín. Praha
Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí. Praha

 

Zdroje a materiály

 

TOPlist