7. Práce s kůží tasvice

7.1. Koželuh
7.2. Sedlář, řemenář, uzdař
7.3. Švec
7.4. Knihař

 


Literatura:

Beranová, M. 1988: Slované, Praha.
Janotka, M., Linhart, K. 1987: Řemesla našich předků, Praha.
Janotka, M., Linhart, K. 1984:  Zapomenutá řemesla, Praha.
Kostelníková, M. 1972: Velkomoravský textil v arch. nálezech na Moravě, Praha.
Mendl, B. 1947: Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských, Praha.
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I 1/2, Praha.
Schlette, F. 1977: Germáni, Praha.
Skarlantová, J., Zárecká, J. 1978: Základy oděvního výtvarnictví, Praha.
Tomas, J. 1982: Řemeslníci 11.-13.st. v českých zemích v písemných pramenech. Archeologia historica 8/83, Roudnice n.L.


Koželuh

TOPlist