9. Obchod v raném středověkuobchod

Obchod bylo odvětví, které v našem období nabývalo na významu zvláště v souvislosti v pokračující vnitřní kolonizací.

9.1. Trhy
9.2. Měna
9.3. Daně a ceny
9.4. Míry a váhy

 


Literatura:

Cach, F. 1970-1972: Nejstarší české mince. 1. České denáry do mincovní reformy Břetislava I. 2. České a moravské denáry od mincovní reformy Břetislava I. do doby brakteátové. Praha.
Choc, P. 1965: Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století., Sborník Československé společnosti zeměpisné 70, s. 16-33.
Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R. 1994: Vademecum pomocných věd historických. Praha.
Mendl, B. 1947: Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských. Praha.
Petráň, J. 1998, První české mince. Praha.
Smetánka, Z. 1992: Legenda o Ostojovi. Praha.
Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí. Praha.

 

Trhy

TOPlist