Čas války

 

1. Štít země České - úvod do organizace vojska u nás...
2. Výstroj bojovníků
- zbroje, přilby, štíty, koně...
3. Výzbroj bojovníků
- meče, kopí, sekery, luky, kuše...
4. Válečné umění
- polní bitvy, obléhání, vojenská ležení, dobývací technika...
5. Válečné anály
- nejvýznamnější válečné střety v 11-12.st.

 

Pokud Vás natolik zaujalo románské válečnictví, hrubě nastíněné na těchto stránkách, že máte chuť jej okusit i po praktické stránce, máte možnost.


Literatura:

Clark, J. 2004: The medieval horse its equipment c.1150-c.1450. Woodbridge.
Cech, B. 2011: Technika v Antice. Darmstadt.
Černý Václav 2009; Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách. Praha.
Dostálová, R. 1996: Anna Komnena - Paměti byzantské princezny. Praha.
Gabrieli, F. 2010: Křížové výpravy očima arabských kronikářů. Praha.
Głosek, M. 1984: Miecze środkowoeuopejskie z X–XV wieku. Warszawa.
Förster, J. 2009: Gallus Anonymus - Kronika a činy polských knížat a vládců. Praha
Funcken, L. - Funkcen, F. 2001: Historische waffen und Rüstungen - ritter und landsknechte vom 8. bis 16. jahrhundert.
Hauer, J. V. 1929: Vývoj pozemního válečnictví slovem i obrazem. Praha
Heger, L. 1967: Sága o svatém Olavu. Praha
Hošek, J. 2003: Metalografie ve službách archeologie. Praha
Hrdina, K. - Bláhová, M. 1972: Kosmova kronika česká. Praha
Hrdina, K. - Bláhová, M. - Tomek, V.V. 1974: Pokračovatelé Kosmovi. Praha
Hrochová, V. - Hroch, M. 1996: Křižáci ve Svaté zemi. Praha
Choc, P. 1966: Jihočeský sborník historický - Doudlebská přeseka, str.1-7, České Budějovice
Choc, P. 1957: Boje o Prahu za feudalismu. Praha
Choc, P. 1965: Sborník československé společnosti zeměpisné - Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století
Choc, P. 1967:  S mečem i štítem - České raně feudální vojenství. Praha
Chropovský, B. 1989: The Slavs. Praha
Klučina, P. - Romaňák, A, 1983: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. I. díl (5-17. století). Praha
Klučina, P. - Romaňák, A. - Marsina, R. 1985: Vojenské dějiny Československa. I. díl (Od pravěku do roku 1526). Praha
Klučina, P. 2004: Zbroj a zbraně - Evropa 6.-17. století. Praha
Luňák, P. 2007: Slovanské štíty v archeologických nálezech na území ČR. rkp. bak. dipl. práce, FFMU, Brno.
Měchurová, Z. - Kukla, Z. 2000: in Acta Museii Moraviae, Sci. soc. LXXXV: Mladohradištní meč z Blížkovic u Moravských Budějovic. str. 120-130.
Měchurová, Z. 2006: in Acta Museii Moraviae, Sci. soc. XCI: Starobylé středověké ostruhy z Krumlovského lesa. str. 129-138.
Nový, L. 1974: Dějiny techniky V Československu (do konce 18.st.). Praha
Novotný B. 1956: Tausované sekerky z Čech, Památky archeologické XLVII 1956 II. Praha
Petersen, J. 1919: De norske vikingesverd, Kristiania
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury. I. díl. Praha
Petrus de Ebulo 1994: Liber ad honorem Augusti; sive rebus Siculis - Eine Bilderchronik de Stauferzeit aus der Burgerbibliothek Bern. Sigmaringen
Pleiner, R. - Plzák, F. - Quadrat, O. 1956: Poznámky k výrobní technice staroslovanských čepelí, Památky archeologické XLVII 1956 II. Praha
Schránil, J. 1932: Země české za doby knížecí
Státní ústřední archiv v Praze, 1971: Minulost našeho státu v dokumentech, Praha
Tate, G. 1996: Křižáci v Orientu. Bratislava
Tweddle D. 1992: The Anglian Helmet from Coppergate, London
Váňa, Z. 1973: Přemyslovský Libušín, Praha
Váňa, Z. 1977: Objevy ve světě dávných Slovanů, Praha
Veselý, R. 1972: Usáma ibn Munkíz - kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky. Praha
Viollet le Duc, M. 1858-1875: Discionnaire raisonne du mobilier francais., Paris
Viollet le Duc, M., Architecture militarie. Paris
Watson, R. D. 1995: Iolo's First Book of Crossbows, Austin
Žemlička, J. 1990: Přemysl Otakar I. Praha
Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí. Praha 

Další související články: Chcete zkusit románské válečnictví?

TOPlist