Lidé a život na dvorci

Náš fiktivní dvůr a jeho okolí je domovem několika skupin obyvatel. Vedle majitele dvora a jeho rodiny a představitele duchovní správy se o jeho chod stará desítka rodin svobodných a přibližně stejný počet nevolných obyvatel. Jménem zde uvádíme „role“, které své představitele už mají. Naopak bezejmenné postavy dosud čekají na své představitele. Můžete jimi být i vy!

Vlastník a jeho rodina

Vlastníkem dvora je šlechtic Vítek (Witco, Wittico). Jeho ženou je Marie, příbuzná historicky doloženého Záviše z rodu Markvarticů, který od roku 1184 působil jako purkrabí v Mladé Boleslavi, odkud náš Vítek pocházel.

Jejich potomky jsou synové Vítek mladší, Bohuslav a Petr, dcery dostaly jména MarieAnna a Anežka. Vítek má také tři nemanželské děti – syna a dvě dcery.

Duchovní péče

Duchovní péči na Vítkově panství zajišťuje kněz Ahně. Žije ve dvoře s dcerou Kvasenou.

S jeho povinnostmi mu vypomáhají pomocník (jáhen) a dušník (strážce kostela) Vlkáč.

Svobodní

Ve dvoře žije asi 20 svobodných obyvatel s přibližně stejným počtem dětí. Správcem dvora (šafářem) je Jaromír. Se svou ženou vychovávají tři syny a dceru. Strážcem lesa a severní cesty je Sezima. Drslav působí jako Vítkův lazebník a chirurg.

Stráž dvora tvoří Vítkovi bojovníci Těchan, Jakub a Lstimír. Jejich velitelem je Jan.

Ostatní svobodní obyvatelé vykonávají různá specializovaná řemesla. Žijí ve dvoře a v přilehlé vsi, zajišťují řemeslnou výrobu a někteří vlastní půdu. Část své produkce odevzdávají Vítkovi. Patří k nim tesař Budiš, bečvář, soustružník nádob, hrnčíř a švec.

Důležitou osobou je starší žena, doslova baba („avia“). Dohlíží nad textilní výrobou ve dvoře, kterou zajišťují nevolníci.

Nesvobodní (čeleď, familia)

Vítek vlastní asi čtyři desítky nesvobodných mužů, žen a dětí.

Někteří osobně slouží šlechtickému páru a starají se o jeho děti. V paláci dále pracuje kuchař, pekař, pomocníci a pomocnice v kuchyni a zahradě, a lidé zodpovědní za odpad, vodu a dřevo na otop.

Další nevolníci pečují o pánovy koně a krmení, zajišťují suroviny pro kuchyni a nakupují sůl. Ženy pracují jako textilní dělnice (předení, tkaní, šití oděvů atd.). Část z nich žije mimo dvůr.

Lidé žijící mimo dvůr

Vítkovi patří v blízkém i vzdáleném okolí několik vsí. Jejich svobodní i nevolní obyvatelé povinně odvádějí naturálie (med, sýry, kožešiny, ovčí rouno pro textilní výrobu, vosk a svíce, lůj na svícení atd.) a vykonávají různé služebné povinnosti.

K svobodným lidem patří kovář Radosta, který žije a pracuje v kovárně nedaleko dvora.

Svobodní jsou také někteří oráči, pastevci, rybáři a vinaři působící v blízkých i vzdálených vsích. V rámci svých robotních povinností pracují na Vítkových polnostech, pečují o koně ve dvoře a mají povinnost pravidelně odvádět maso, ryby a jiné dávky.

Nevolní lidé z Vítkových vsí pracují na polích jako oráči, pastevci starající se dobytek, pastvu a krmení dobytka, rybáři dodávající do paláce ryby a vinaři pečují o vinice a vyrábějí víno.

Foto © Curia Vitkov – Daniel Hlinomaz