Autenticita

Naším hlavním kritériem je hodnověrnost. Divákům přibližujeme svět našich dávných předků - stavíme dobová obydlí a ukazujeme život na dvorci, předvádíme starobylá řemesla a zabýváme se vojenstvím. Zajímají nás všechny stránky života středověkých lidí. O životě v raném středověku se můžete dozvědět v našich článcích.

Živá historie

Vedle budování velmožského dvora a řemeslnické osady se věnujeme výrobě replik dobových oděvů a předmětů denní potřeby, osvojujeme si různé výrobní postupy a techniky a zajímáme se o středověké vojenství ve všech jeho podobách. S našimi rekonstrukcemi, experimenty a návody se můžete podrobněji seznámit zde.

Přidejte se k nám

Zaujal vás náš projekt? Máte zájem o raný středověk? Chtěli byste se naučit stará řemesla? Baví vás boj a vojenství? Staňte se jedním z nás! Náš spolek je otevřen zájemcům všeho věku a zkušeností – důležitý je jen váš zájem a chuť. Jak se k nám můžete přidat? Více informací naleznete na této stránce.


Naše akce

V průběhu roku pořádáme na našem dvorci i na jiných místech řadu pravidelných tematických kulturních akcí. O těchto a dalších aktivitách se více dozvíte v aktuálním kalendáři akcí. Můžete si nás také objednat.

Antický festival

ikona_gladius 2 2_0.jpg

Každý rok v květnu pořádáme "Gladius" - festival antického válečnictví. Uvidíte na něm římské legie, gladiátory, Germány, Kelty, obléhací stroje a další. 

Dobývání dvorce 

ikona_dobyvani 2 2.jpg

Na konci července můžete navštívit tradiční "Dobývání" - festival raně středověkého válečnictví s ukázkami boje, vojenským ležením a programem pro děti! 

Živá historie

ikona_turnaj 2.jpg

V průběhu roku nepravidelně pořádáme další akce na dvorci a vystupujeme na různých historických slavnostech jinde. Aktuální přehled událostí naleznete zde.

Workshopy & brigády

ikona_tabor 2.jpg

Každý třetí víkend v měsíci se konají pravidelné víkendové brigády. V létě pořádáme dvoutýdenní tábor s workshopy o dobovém stavitelství a daších řemeslech.