Curia Vitkov

ARCHEOSKANZEN CURIA VITKOV | VÍTKŮV DVŮR

ARCHEOSKANZEN
Archeoskanzen Curia Vitkov / Vítkův dvůr je novodobou ideální rekonstrukcí raně středověkého šlechtického sídla z 12. a počátku 13. století.
POZNÁNÍ
Byl středověk skutečně temný? Kde a v čem lidé bydleli? Z čeho měli radost a čeho se báli? Jak se oblékaly ženy, jakou zbroj navlékali bojovníci?
ZÁŽITKY
Pořádáme pravidelné akce, kde se návštěvníci zábavnou formou seznamují s životem lidí všech společenských vrstev raného středověku.
PŘÍBĚH
Příběh Vítkova dvora vypráví o zakládání a budování prvních rodových sídel šlechty ve 12. a na počátku 13. století.
SETKÁVÁNÍ
Vítkův dvůr není jen archeoskanzen – je unikátním místem setkávání pro všechny, které baví žít středověkem.
BLOG
Náš blog je nepřebernou studnicí informací o středověké hmotné kultuře i praktických návodů a tipů pro „živou historii“.
NABÍZÍME
Archeoskanzen si lze pronajmout za účelem natáčení a fotografování, pořádání soukromých i firemních akcí a jiných událostí.