Rekonstrukce relikviáře

Nejenom ze stavění velkých paláců se skládá rekonstrukce historie a proto jsem se rozhodl udělat něco malého a kýčovitého. Hlavním důvodem byla snaha rozšířit mobiliář srubu, který se skládá pouze z truhlice a špalku na štípání dříví. Bohužel existující doklady nepodporují možnost doplnit srub pro rekonstruované období ikonou nebo křížem s plastikou Krista. Ovšem existuje nenulové množství relikviářů splňujících alespoň časové omezení, když už ne lokální. Relikviář by samozřejmě byl v raném středověku umístěn v kostele. Protože skanzen dosud kamenný kostel nemá, bude relikviář dočasně umístěn v domě kněze.

Prvním předpokladem je sehnání nějaké obrazové dokumentace. Naštěstí se s těmito artefakty poměrně čile obchoduje a proto není úplně nemožné najít fotografie na stránkách renomovaných aukčních síní západní Evropy. Ve spolupráci s panem docentem jsem sehnal fotografie následujících dochovaných domečkových relikviářů:

Nápad pokusit o výrobu repliky jednoho z nich byl předem odmítnut a rozhodl jsem se pro ideovou rekonstrukci, kdy různé vlastnosti (tvar, motiv výzdoby, materiály) budou převzaty z jednotlivých artefaktů. Rozměry byly použity přibližně podle originálu, pro přesný poměr půdorysných rozměrů jsem se pokusil použít teorii dokonalého obdélníku a je tedy 1:√2 .

Na všechny stěny jsem použil dubová prkénka tloušťky 5 mm, na obvodových stěnách a rámečku víka spojované na ozub, ostatní spoje natupo. Vše lepeno kostním klihem. Během lepení jsem využíval výdobytky moderní doby – plastové svorky a powertape.

Výroba víka

Další fází byla výroba mosazných pantů. Použil jsem 0.5 mm mosazný plech z potřeb pro modeláře, sekáčem a jehlovým pilníkem udělal otvory podle „střihu“ z papíru. Na spojení dvou takových dílů jsem použil jako osu dřík z mosazného hřebíku.

Stejně tlustý mosazný plech jsem použil na pokrytí všech hran. Původní nápad byl ozdobit alespoň vodorovné pásky rytým/vyklepávaným ornamentem, ale realizace byla odložena na neurčito. Plech je přibit mosaznými hřebíčky. Bohužel nejmenší, které se nechají běžně koupit jsou v rozměru 1×10 mm, a tedy bylo nutné je zkracovat aby netrčely dovnitř.

Oplechování

Jako hlavní výzdobu jsem vybral obraz sedícího Krista obklopeného anděly. Originál byl proveden metodou emailu. Protože mým výsledkem neměla být přesná replika, ale pouhá ideová rekonstrukce a navíc nemám technické možnosti výroby emailu, použil jsem techniku olejové barvy na mosazný podklad. Použité barvy jsou běžně dostupné ve výtvarných potřebách, vybral jsem ty, kde byl deklarován obsah přírodních pigmentů.

Obrázek

Na snímcích je vidět postupné vybarvování jednotlivých barevných ploch. Mosazný plech je přibitý na dřevěné destičce – usnadňuje to manipulaci a zvyšuje tuhost.

Další progres

Po vybarvení všech polí jsem proškrábl kontury až na lesklý podklad, což lehce připomíná dělící linie v originálním emailu.

Kompletní "email"

Vnitřní dno a stěny jsem potáhl zeleným brokátem s drobnými ornamenty (zakoupeno v Sartoru).

Další postup by mohl být vytvoření dalších obrazových destiček na víko a ozdobení mosazných lišt vytepávaným ornamentem.

Fotografie autor (rekonstrukce) a aukční síň Sotheby’s (originály).