Experimentální výzkum Historického ústavu Akademie věd ČR (od 2022)

Od roku 2022 se podílíme na experimentálním projektu užitkové „středověké zahrady“, který realizuje Výzkumné centrum Dvory a rezidence (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení dějin středověku) v rámci experimentálního výzkumu každodenního života na středověkých sídlech nobility.

Odborným garantem projektu je Dana Dvořáčková-Malá (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení dějin středověku)

První etapa projektu byla zaměřena na pěstování různých druhů rostlin, které mohly být v 2. polovině 12. století využívány a dokládají je písemné prameny a archeobotanické nálezy. Další informace a fotoreportáže z průběhu experimentu jsou k dispozici na webu https://www.hiu.cas.cz/experimentalni-vyzkum a v článku na https://nasregion.cz/.

Na podzim 2022 bylo v rámci další etapy projektu zahájeno pěstování obilovin. Na základě dohody se zkušebním ústavem Gengel, z. ú. byly získány staré odrůdy žita, pšenice dvouzrnky a lnu přadného. Aktuální informace o projektu naleznete na https://www.hiu.cas.cz/experimentalni-pestovani-obilovin-2022-2023.

Odborným garantem projektu je Dana Dvořáčková-Malá (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení dějin středověku)