Nabízíme

IMG_3185.jpg

PRO FILM, TV A DIVADLO

Přestože areál Curie Vítkov je a svým způsobem stále bude ve výstavbě, skýtá jeho dokončená část už dnes nemalé možnosti využití coby zajímavých exteriérů případně interiérů pro filmové a televizní tvůrce. Disponujeme též bohatým fundusem dobových rekvizit.

a) Areál dvorce 

V areálu dvorce stojí repliky obytných domů různých společenských vrstev stejně jako hospodářské stavby, dílny nebo opevnění. Celý areál je zasazen v krásné hornaté krajině, na kopci, mimo zástavbu obce. V okolí je k dispozi několik hektarů volných luk a pastvin. Po dohodě lze interiéry budov vybavit dobovým mobiliářem. Představu o aktuálním stavu Curie Vitkov naleznete zde.

b) Unikátní rekvizity

Jsme schopni nabídnout Vám velmi kvalitní repliky středověkých oděvů, nástrojů, nádob, zbraní, zbrojí, ale třeba i obléhacích strojů aj. jako rekvizity. Protože se nejedná primárně o scénické rekvizity, ale o repliky původních historických artefaktů, jde vždy o originální ruční práci, která snese i velmi detailní pohled diváka či kamery z různých úhlů pohledu. Nevybavíme Vám stovky statistů lacinou atrapou, ale vybavíme Vám ty, kteří musí být opravdu dobře vidět a to i ve vysokém detailu! 

Ukázky toho co Vám nabízíme, můžete najít v rozsáhlé části našeho webu, věnované životu v raném středověku. Zde najdete všechny předměty, které nabízíme coby rekvizity přímo v souvislostech v jakých byly používané. Jsme například jediní, kteří vlastní funkční repliky raně středověkých sedel, vyrobených z původních materiálů s dobovou konstrukcí, včetně postrojů. Vlastníme nebo jsme schopni zajistit nejkvalitnější repliky antických a raně středověkých zbrojí v této zemi. Kromě jednotlivých předmětů nabízíme i možnost sestavit a zapůjčit vybavení celých postav - lehké i těžké bojovníky na 10.-13. století, řemeslníky, rolníky aj.

Protože se kromě raného středověku zabýváme také antikou, konkrétně starověkým Římem, můžeme ve spolupráci s naší partnerskou organizací Legio X. GPF nabídnout též oděvy, výstroj, výzbroj, válečné stroje, případně vybavené lidi - od vojáků po důstojníky - i z tohoto období. 

c) Poradenství a konzultace

Máme poměrně rozsáhlé zkušenosti v oboru, ve kterém působíme a ve svých řadách i odborníky na archeologii, historii apod. Zároveň máme i letité praktické zkušenosti s výstavbou skanzenu a technickými otázkami které takový projekt obnáší. 

slavnosti3.jpg


PRO FIRMY  

Areál dvorce si lze pronajmout k pořádání různých firemních akcí typu teambuildingy, firemní oslavy aj. Nabízíme Vám buď pouze areál dvorce jako takový, můžeme však pro Vás rovněž připravit komplexní program dle Vaší představy a možností. 

a) Hry, dovednosti, zážitky

Každý zákazník má zcela jistě svou vlastní představu o programu, proto nenabízíme žádné "balíčky" a obsah programu je vždy věcí konkrétní dohody. Můžeme Vám však nabídnout netradiční hry, soutěže nebo zážitky v unikátním prostředí raně středověkého dvorce: už jste stříleli z luků, kuší nebo velké obléhací balisty? Vrhali kopí či sekery? Nebo si vyzkoušeli steč hradeb v opravdobé zbroji těžkooděného rytíře z 12. století? A protože nejen válkou živ byl člověk, je možné vyzkoušet si i různá tradiční i netradiční řemesla - mletí mouky na ručním kamenném mlýnku nebo následné pečení chleba, tkaní na stavu, výrobu kroužkové zbroje ("drátěné košile"), těžkou práci kováře aj. V případě zájmu a dohody můžeme nabídnout i další rozšíření programu o šermířská nebo taneční vystoupení aj. Pokud chcete dát kupříkladu oslavenci, šéfovi nebo vítězi soutěží opravdu netradiční dárek, můžete jej nechat na závěr akce přespat u nás v rytířském stanu vyzdobeném zbraněmi, štíty a kožešinami, na románském vyřezávaném lůžku. 

b) Zázemí

V areálu dvorce je k dispozici pitná i užitková voda, elektřina a suché nebo chemické WC. Občerstvení - catering - si buď můžete zajistit sami, nebo jej v určitém rozsahu (grilování, pivo, nealko nápoje aj.) můžeme nabídnout i my. Větší hostiny v "historickém duchu" jsme schopni ve spolupráci s našimi partnery zajistit také, ale vyžadovalo by to dlouhodobější přípravy a zajištění. Pro klasické moderní "hostiny" - obědy/večeře nejsme vybaveni, lze se však dohodnout (stejně jako na spaní) v nedalekém penzionu. 


PRO MUZEA, PREZENTACE, PROPAGACE 

Pořádáte výstavu s támatikou římského období, raného či počátku vrcholného středověku a chcete ukázat návštěvníkům více, než historické artefakty a suché informace?

Nabízíme možnost zapůjčení nebo i zhotovení kvalitních replik nejrůznějších předmětů, které obklopovaly naše předky - oděvy různých společenských vrstev, zemědělské i domácí nástroje, prostý i honosný nábytekzbraně nobility i řadových vojáků, zbroje, či dokonce i obléhací stroje aj. Můžeme dodat i vybavení k naaranžování celé konkrétní scény - např. oděvy a nástroje pro figuríny, nebo třeba těžkooděného jezdce-rytíře z 11.-12. století v dobovém raně středověkém sedle apod. Přestože ja naší hlavní doménou románské období, dokážeme nabídnout a zařídit i výstavy na motivy římské vojenské historie (řadové vojáky, táborové vybavení ale i v ČR unikátní jezdecké figuríny vysokého římského důstojníka). 

Bohužel i renomované instituce se často dopouštějí chyb při instalaci podobných výstav - opatří si nekvalitní výrobky (které by možná stačily pro historický šerm nebo kompars filmu, ale stěží pro muzea) nebo i mají kvalitní repliky zbraní, zbrojí či oděvu, ale dopouští se chyb při výběru jednotlivých prvků a následném aranžování, takže se na jediné figuríně potkávají časově nebo místně nesourodé prvky aj. Proto Vám, pokud se rozhodnete využít naší nabídky, nabízíme zdarma i odborné konzultace - jak při výběru jednotlivých exponátů, tak při jejich aranžování, popřípadě aranžování větších celků v rámci výstav. To Vám, spolu s nesporně vysokou řemeslnickou kvalitou nabízených replik zajistí, že se zcela jistě vyhnete výše uvedeným a bohužel častým chybám.

Po dohodě je možné zapůjčit jak samotný areál Curie Vítkov, tak i naše vybavení a případně i lidi, také k prezentaci Vaší firmy - pro zhotovení propagačních materiálů (např. firemní kalendáře, TV reklama aj.), zajímavý prvek k upoutání pozornosti návštěvníků veletrhů apod. 

slavnosti2.jpg


PRO OBCE A PROVOZOVATELE PAMÁTEK

Pořádáte městské či obecní slavnosti a chtěli byste je oživit historickou tématikou? Jste provozovatelé historických památek a uvažujete o dobovém oživení vašeho programu pro přilákání dalších návštěvníků? Chcete zkusit projednou raný středověk?

Nemůžeme Vám nabídnout komorní scénická šermířská vystoupení. Pokud ovšem uvažujete o větším programu, zasazeném do konkrétního historického období s nasazením až několika desítek perfektně vybavených lidí (reenactorů) předvádějících boj a válečné umění, tradiční i polozapomenutá řemesla našich předků nebo špičkově vybavený vojenský tábor, jste na správné adrese. Dokážeme pro Vaše akce věrohodně ztvárnit období od 11. do 13. století (případně ve spolupráci s dalšími organizacemi i antické vojenství). Klademe důraz na autentické vybavení, takže si nejen můžeme dovolit pustit diváky během představení až k sobě, ale počítáme i s jejich aktivním zapojením do programu (včetně dětí) - mohou si spoustu věcí doslova osahat, potěžkat, vyzkoušet (například některá řemesla), ptát se a odnést si tak daleko hlubší zážitek, než při pouhém sledování vystoupení. 

a) Dobový tábor z 11.-13. století 

Komponovaný program pro větší počet účinkujících (20-30 či více lidí), který je možné v případě dohody modifikovat podle vašich požadavků a možností (prostor, zázemí, finance). 

Tábor pána a jeho družiny na výpravě. Najdete tu velké stany velmože a jeho nejbližší suity, vybavené vyřezávaným nábytkem a dalším luxusem, ale i menší stany různé konstrukce, coby obydlí jeho dalších družiníků a služebnictva. Stany jsou konstruovány a vybaveny jako repliky, včetně vybavení a je možné do nich nahlížet nebo i vstupovat. 

Život v táboře. Tábor není pojatý jako striktně vojenský, takže tu kromě bojovníků najdete také spoustu civilistů - čeleď, ženy i děti. V táboře probíhá rušný táborový život - kuchaři vaří dobové pochutiny v kotli či na roštu, vojáci hlídkují, cvičí se v boji nebo ve střelbě z luku, kuše a balisty. Pokud mají "volno" holdují dobovým hrám. Zbroje, které bojovníci nosí a zbraně, které používají jsou věrné kvalitní repliky, obdobné konstrukce jako originály. Většinu z nich si návštěvníci mohou po dohodě potěžkat i vyzkoušet, stejně jako si mohou zkusit střelbu z luku, kuše nebo obléhacího stroje, případně zahrát zmíněné dobové hry. 

Ukázky bojového umění. Ani v 11.-12.st. nebyla nouze o situace, kdy musel také těžkooděný pán sesednout ze svého koně a bojovat na zemi s podporou svých pěšáků. Dokladů o tom máme i z našeho prostředí hodně. A o tom, že i v takovém případě si těžkooděnci věděli rady a jak dokázali využít možnosti, jaké jim jejich kvalitní výcvik, výstroj, výzbroj a zejména jejich velké mandlové štíty nabízely v pěším boji, přesvědčí diváky naši bojovníci. Diváci a návštěvníci se mohou v akční ukázce seznámit s bojovým uměním našich předků - dozví se něco o výzbroji těžkooděnců i lehkých pěšáků a na závěr uvidí i boj na živo. Tuto ukázku je možné opakovat jednou nebo dvakrát za den podle vašich možností a požadavků (a samozřejmě s ohledem na další body programu).

Historická řemesla. Některé řemeslníky bychom mohli zastihnout při práci i ve středověkých vojenských táborech - např. během dlouhodobého obléhání pevností (tesaře, kováře, zbrojíře, kuchaře, štolby aj.). My jsme však náš tábor nepojali jako čistě vojenskou záležitost a tak tu můžete najít i čistě civilní ale neméně atraktivní řemesla - například textilní (tkaní, předení, šití a vyšívání oděvů aj.).

Ze zkušenosti víme, že mnohé ukázky řemesel přilákají a strhnou návštěvníky přinejmenším stejně jako vojenství. Předvádíme především raně středověká řemesla, která jsou svými postupy, nástroji a výrobky často dosti odlišná od toho co znáte z vrcholného a pozdního středověku, natož novověku. Jde o nejrůznější činnosti - textilní řemesla (předení, tkaní na stavu či na destičce, karetkování aj.), řezbář vyrábějící výrobky ze dřeva či z kosti, kovář, brníř nýtující každý kroužek "drátěné košile" miniaturním nýtkem, hrnčíř, kožedělná řemesla (švec, výrobce kožených brašen a lahví aj.), výrobce luků a kuší aj. Počet řemeslníků i typy řemesel závisí pak na konkrétní dohodě.

Přestože jsou naše řemesla součástí většího programu, můžeme je nabídnout i samostatně, pokud máte zájem jen o řemesla a jen o některá z nich, můžeme se dohodnout. Je ale třeba mít na paměti, že naši řemeslníci především ukazují divákům jak se co vyrábělo - až na výjimky nic neprodávají. Proto jde i v tomto případě o činnost honorovanou pořadatelem! Diváci si ovšem na oplátku mohou mnohá řemesla sami vyzkoušet. 

Představu o tom jak vypadala tato řemesla a práce našich předků v praxi můžete získat zde.

Požadavky na pořadatele

  • Základním požadavkem je dostatek vhodného prostoru pro stavbu našich stanů a stanových přístřešků (viz ilustrační foto). Optimálně zatravněná plocha (louka, park aj.) kde je možné zatloukat stanové kolíky. Některé naše historické stany mají podpůrnou konstrukci samonosnou, většina však nikoli a bez kotvících lan a kolíků se neobejdou.
  • Dostatečný prostor pro ukázky boje - suchý a rovný (trávník, dlažba, udusaný plac) - min. 10x10m. 
  • Možnost vybudovat uvnitř tábora ohniště - jednak jako kulisu k dobovému táboru a jednak jako součást táborové kuchyně (viz řemesla). Dostatečnou zásobu suchého palivového dřeva - k ohništi i pro některá řemesla.
  • Materiál k některým řemeslům (např. kmen pro tesání trámů u tesařiny aj.).
  • Vzhledem k povaze naší produkce nevyžadujeme nutně přípojku elektrické energie, ale bude-li k dispozici využijeme jí. 

* V případě, že zajištění některých z uvedených bodů (vyjma prvního) nebude v silách pořadatele, pokusíme se je zvládnout vlastními silami (bude-li to možné), ovšem naše případná řešení budou zakalkulována do finální ceny programu.

b) Dobové průvody, stafáž a koně 

Součástí mnoha akcí - městských či hradních slavností - bývá dobově oděný průvod. Je to atraktivní způsob jak přilákat pozornost obyvatel či návštěvníků obce k Vaší akci. Nabízíme možnost účasti až několika desítek špičkově vybavených lidí v dobových oděvech nebo zbroji pro 11.st. až 13.st. (popřípadě antiky), popřípadě stafáž pro různé hist. slavnosti. Průvod je možné realizovat samostatně nebo jako součást předchozí nabídky (Dobový tábor). 

slavnosti4.jpg

V případě Vašeho zájmu je možné do programu po dohodě zařadit i koně s ukázkami dobové výstroje. Vlastníme kompletní a v ČR unikátní jezdeckou výstroj pro jezdce (vysokého důstojníka) z období antického Říma (keltsko-římské sedlo, stříbrné postroje, udidla aj.) nebo pro těžkooděného bojovníka z 11.st. a 12.st. (románské sedlo, postroje, třmeny, ostruhy, udidla aj.). Můžeme využít vašich místních koní (popřípadě obléknout a vybavit vaše vlastní jezdce) nebo dovézt koně a jezdce vlastní, což je pochopitelně s ohledem na náročnou dopravu finančně náročnější.

 Požadavky na pořadatele

  • Uzamykatelné prostory jako šatny pro převlékání účinkujících 
  • Parkoviště pro osobní auta, dodávky, vozíky, případně přívěsy s koňmi aj. 
  • Prostor pro provizorní ustájení koní (bude-li to třeba) 
  • Dostatek času na převlečení do kostýmů a zbrojí (min. hodinu před a po akci) 
  • Ubytování, v případě vícedenních akcí (pokud nebudeme mít na akci náš vlastní stanový tábor) 

* V případě, že některé z uvedených bodů bude nutné zajistit a nebude to v silách pořadatele, pokusíme se je zajistit vlastními silami (bude-li to možné), ovšem naše případná řešení budou zakalkulována do ceny. 

c) Další akce

Obvykle zajišťujeme pro naše zákazníky pouze výše uvedené nabídky, ale protože spolupracujeme s mnoha dalšími scénickými šermířskými sdruženími, historickými hudebními a tanečními skupinami, řemeslníky, stánkaři aj. jsme po dohodě schopni zajistit i další služby mimo náš vlastní program. 


CENY

Ceny nabízených služeb závisí na rozsahu programu, počtu účinkujících, náročnosti dopravy lidí, techniky či koní apod. Cena konkrétních služeb pak vychází z dohody se zákazníkem a odráží jeho individuální představy, požadavky a možnosti. Berte však prosím v potaz, že si neobjednáváte malý komorní scénický soubor, ale již poměrně velký ansámbl, velké množství špičkového vybavení (výstroj, výzbroj, stany, nástroje aj.) náročného na dopravu a instalaci. Tomu pak odpovídají i naše ceny. 

Pokud máte o naše služby zájem nebo máte jakékoli dotazy k nabízenému - neváhejte a kontaktujte nás!