Popularizační projekty Historického ústavu Akademie věd ČR (od 2020)

Od roku 2020 se podílíme na realizaci výukových a popularizačních projektů Historického ústavu AV ČR, v. v. i. (Oddělení dějin středověku, Výzkumné centrum Dvory a rezidence) a Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Odbornými garanty projektu jsou Dana Dvořáčková-Malá a František Záruba (Historický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení dějin středověku), Helena Březinová Archeologický ústav, v.v.i., Praha, Oddělení restaurátorské laboratoře)

1/ Mýtus hradní pečínky a všudypřítomného vína. O jídle a pití ve středověku

publikováno v době covidové karantény 05. 05. 2020 

2/ Pečení chleba nejen ve středověku

publikováno 01.11. 2022

3/ Kuchyně a vaření nejen ve středověku

publikováno 01.11. 2022

4/ Středověké textilní techniky 

publikováno 01.11. 2022

5/ Textilní vlákna používaná (nejen) ve středověku 

publikováno 01.11. 2022