Výstrojní podmínky (koukatelné minimum) - 9. až 13. století

Podmínky letošní akce jsou v mnoha ohledech unikátní, protože jde o výroční akci s mnohem širším rozmezím datace, měla by se vaše výstroj a výzbroj vejít do rozmezí 9-13.st. Uvítáme slovanské bojovníky z Velké Moravy, Polska či Ruska, Vikingy, Varjagy, Normany či románské válečníky, ale i raně gotické rytíře z 13.st. (světské i řádové). Mějte na paměti, že příběh sice nebude historický (i s ohledem na dataci) ale chceme aby jednotlivé oddíly a bojovníci vycházeli z hist. podkladů. 

Protože nemá smysl vymýšlet nová detailní pravidla pro výstroj a výzbroj pro všechna etnika a kultury zvášť, rozhodli jsme se vycházet z pravidel platných pro již existující akce, na která jste zvyklí. Takže platí následující pravidla:

 1. Velká Morava - pravidla dle Velkomoravanů (Modrá)
 2. Vikingové - Rogar
 3. Románci - Curia Vitkov
 4. 13. století - (Turnaj XIII.st. - Curia Vitkov, Frýdlantský turnaj, řádová pravidla - viz. Templáři, Johanité aj.) 


Obecná pravidla pro všechny

Oděv a úprava zevnějšku

Máme tu už XX. ročník. Rádi bychom aby se naše akce líbila vám i divákům. A to i po stránce vizuální. Toho ale můžeme docílit jen s vaší pomocí. Věříme, že většina z vás bere následující pravidla v podstatě už jako samozřejmost, ale protože se našich větších akí účastní i lidé noví nebo hosté z jiných dob (nebo pojetí) reenatcmentu, věnujte jim prosím pozornost. Budeme je opravdu vyžadovat: 

Berte prosím v potaz, že se nacházíme na válečném tažení ve vojenském táboře, ne na královském či císařském dvoře. Proto prosíme zejména dámy z doprovodu, aby volily pokud možno střízlivou garderobu, která jim umožní zhostit se i role pomocnic v táboře nebo na bitevním poli. Ohledně materiálů samozřejmě preferujeme len, vlnu, konopí, kopřivu nebo v rozumné míře i hedvábí. Pokud zvolíte směsovou tkaninu, dbejte o to, aby to z toho nebylo patrné. Stejně tak přistupujte uvážlivě i k výběru barev, pokud kupujete už barvenou tkaninu - volte jen takové barvy, jaké dokážete docílit s použitím přírodních barviv, přiměřené postavení nositele a typu a funkci oděvu.

Všeobecně pak platí tato základní pravidla:

 1. oděv musí být vždycky kompletní, včetně bot a nezbytných doplňků!
 2. oděv, šperky, přezky aj. musí být podložené a odpovídat zvolené kultuře a dataci 9-13.st. 
 3. každá část oděvu, včetně doplňků, musí být vyrobena nově coby replika - žádné úpravy a přešívání moderních věcí!
 4. nikde na oděvu nejsou povolené moderní přezky a sedlářské cvočky-nýtky nebo "dírky" pro šněrování 
 5. oděv smí být zdobený pouze ruční prací (karetky, vyšívání, tkané pásy aj.) ale nemusí být zdobený vůbec!
 6. nepoužívejte při zdobení bižuterní imitace (skleněné drahokamy a umělé perly nikoho neoslní!)
 7. všechno dobově nevhodné tetování a šperky musí být po čas celé akce odstraněno nebo zakryto
 8. dobově nevhodné účesy pánů i dam (střih i barva) musí být po celou dobu akce zakryty vhodnou pokrývkou hlavy 

Výstroj a výzbroj bojujících

Opět vypíchneme několik základních společných pravidel:

 1. povolené jsou pouze dřevěné štíty - kruhové i mandlové - s umbem i bez, případně štíty proutěné. Překližkové štíty tolerujeme, jen pokud jsou potažené (ideálně z obou stran) kůží či plátnem.
 2. povoleny jsou zbroje kroužkové, šupinové, falérové, lamelové. Všechny kroužkové zbroje i kroužkové doplňky jako jsou závěsy přileb aj. musí být pouze nýtované! 
 3. ochranné rukavice jsou povoleny pouze: silné kožené (ne moderní pracovní!), kroužkové, šupinové, falérové, vždy však přiměřeně ke zbroji, kterou bojovník nosí. 
 4. přilby jsou povolené dle pravidel platných pro jednotlivá etnika a kultury. Nejsou povolené lícnice.
 5. jsou povolené jednoruční evropské meče z 9-13.st. Meče v pochvě a pouze ke štítu! 
 6. těžkooděncům jsou povolené železné nebo bronzové palcáty-bulavy. Lehkým pouze dřevěné úderné zbraně, nanejvýš okované. Vyhrazujeme si právo posoudit každou údernou zbraň jednotlivě a shledáme-li ji nevyhovující z hlediska bezpečnosti ji na místě vyřadit. 
 7. i pod kovovou zbrojí a přilbou musí být kvalitní plstěná, vycpávaná nebo prošívaná ochrana - těla i hlavy! 
 8. hroty bitevních kopí musí být buď oblé nebo opatřené kuličkou či "hříbkem" - vyhrazujeme si právo kontroly a vyřazení, pokud shledáme konstrukci hrotu nebezpečnou. Jsou povoleny i gumové hroty - zejména u vrhacích kopí, ale pouze pokud bude konstrukce přiměřeně tuhá (aby to neplandalo) a věrohodná i při bližším pohledu. 
 9. povolené jsou jedno i obouruční sekery z 9-13.st. Obouruční sekery po hrudní kost, delší sekery na dřevcové násadě pouze po předchozí dohodě. 
 10. nejsou povolené jakékoli úderné zbraně s pohyblivými součástmi (kistěn, řemdih aj.). 


Výstrojní pravidla pro střelce

Podrobnější popis výstroje a výzbroje střelců z luků, kuší a praků či fustibalů najdete tady. Pro upřesnění však platí: 

 1. povolené jsou pouze tradiční celodřevěné (i lepené) luky o síle do cca 17kg
 2. jsou povolené kuše s ořechem i kolíčkovou spouští do síly cca 35kg
 3. šípy i střely do kuše musí být opatřeny jednotným korkovým "hrotem" předepsané konstrukce ("eurošíp")
 4. každý střelec musí mít dostatečnou zásobu střeliva - tj. minimálně 10-15 střel.