Rekonstrukce kónické „normanské“ přilby z jednoho kusu oceli

Tento typ přilby představoval svou konstrukcí ve své době (9. st. až poč. 13. st.) nejkvalitnější, ale také výrobně nejnáročnější a nejdražší dostupnou technologii. Na rozdíl od přileb snýtovaných z většího počtu dílů, byly tyto přilby vykovány z jediného kusu, beze švů. Otvory po nýtech, které nacházíme na dochovaných kusech sloužily spíše k upevnění vnitřního vývazu, polstru, závěsu, upínacích řemínků apod. Podobných přileb se dochovalo vícero – někdy mají z jednoho kusu vykovaný pouze zvon (např. tzv. přilba sv. Václava – 10. -11. st.) a lem a nánosník je ke zvonu přinýtován, někdy jsou však vyrobené celé z jediného kusu oceli, včetně nánosníku – např. přilba z Hradska u Mělníka (asi 9. st.), Olomouce (11.-12. st.) popřípadě z Polska (Ostrów Lednicki – 11.-12. st. aj.).

 Přilba - Olomouc

Ostrow Lednicki

Jako základ pro rekonstrukci této přilby byl použit nález z Olomouce (11.-12. st. – viz obr. nahoře). Protože však nešlo o výrobu kopie, ale o funkční přilbu použitelnou při rekonstrukci hist. vojenství, rozhodli jsme se při zadání dodržet pokud možno originální technologii výroby a konstrukci, nikoli však přesně rozměry původní přilby. Ty bylo třeba přizpůsobit hlavě konkrétního nositele. Původní přilba je po obvodu poměrně úzká, navíc musíme ještě počítat s nějakým polstrováním (buď přímo v přilbě nebo ve formě nějaké plstěné či prošívané čapky), které její vnitřní prostor dále zmenší. Pro naše účely bylo nutné zvětšit obvod u spodního lemu, což si ovšem vyžádalo i menší změnu tvaru přilby. Původní zvon je poměrně strmý. Při zachování původního tvaru zvonu a větší základně by byla přilba neúnosně vysoká. Proto byl zvon o něco snížen a na replice není při pohledu z boku už tak strmý. Není ovšem ani zdaleka tak nízký a oblý jako na přilbě z Ostrowa Lednicki (obr. dole) aj.

Hradsko
Přilba z Hradska u Mělníka – byla vykována z jediného kusu železného plechu včetně zbytku nánosníku. Její přesná datace je s ohledem na okolnosti nálezu prakticky nemožná, ale uvádí se pravděpodobně 9.st. Převzato z: J. Schránil, Země české za doby knížecí.

Následující fotografie dokumentují postup výroby této přilby tak jak jej pro nás postupně zdokumentoval při práci platnéř Jiří Klepač:

Olomouc-Klepac1 Olomouc-Klepac2

Olomouc-Klepac3 Olomouc-Klepac4

Olomouc-Klepac4

Téměř hotový zvon přilby před broušením:

Olomouc - Klepač

Olomouc - Klepač

A zde pak můžete vidět konečný produkt po vybroušení a vyleštění:

přilba - Olomouc

Výsledná přilba má rozměry:

Vnější obvod u spodního okraje: 750mm
Výška zvonu bez nánosníku: 195mm
Délka nánosníku: 73mm
Šířka nánosníku: 45mm
Síla plechu u spodního okraje: 1,84-2,02mm
Váha (včetně řemínků): 1910g

Přilbu pro Curii Vitkov vyrobil a výrobní postup průběžně zdokumentoval Jiří Klepač – The Armoury of Jiří Klepač.