Pravidla turnajů 25. Dobývání Curie Vitkov

Obecná pravidla:

• o vpuštění bojovníka či konkrétního kusu výstroje do turnaje rozhoduje sudí.
• výstroj a výzbroj každého bojovníka musí být sladěná jak z hlediska datace, materiálů a konstrukce, tak z hlediska funkčního
• nejsou dovoleny nebezpečně nebo nesmyslné zbraně a nefukční zbroje s štíty

Turnaj jednotlivců

Veškeré vybavení musí tvořit ucelený komplet (silueta) a odpovídat dataci 1100-1260 – střední a Západní Evropa).

1. Ochranné odění:

Svrchní zbroj:
• Kroužkový komplet ( dlouhá kroužkovka s dlouhým rukávem s pěstnicemi a kapucí)
• Kroužková zbroj s plátovým kabátcem a kroužkovou kapucí
• Je nutné mít chráněné celé paže, tělo, krk i hlavu zbrojí

Přilby (tloušťka plechu minimálně 1,5mm) :
• „Normanka“ (kónický, oblý nebo „frygický“ tvar) – s nánosníkem či maskou
• kalota s oblým i hrncovým vrchlíkem – s nánosníkem či maskou
• klobouky
• lebkové přilby
• hrncové přilby

Bez ohledu na zvolený typ přilby musí mít bojovník dobře chráněnou hlavu a krk kapucí zbroje, popřípadě závěsem přilby (u těch typů přileb co to umožňují) a silnou kvalitní tlumící čapkou a límcem vespod. U otevřených přileb je striktně vyžadována ochrana obličeje vypodloženou zbrojí. U přileb s maskovým krytem obličeje nebo hrncových přileb postačí v těchto místech i měkký podklad.

Základní myšlenkou přileb je nutná ochrana tváře a krku buď přilbou, nebo kapuci s prošívanicí.

2. Štíty:

• Mandlové
• Velké sférické trojúhelníky

3. Výzbroj:

Soupeři jsou vyzbrojeni štítem a jednoruční zbraní. Povoleny jsoui dobové kovové i dřevěné zbraně, schválené soudci.

Turnaj lehkooděnců

1. Ochranné odění

• prošívanice, batvat
• rukavice
• přilby (tloušťka plechu minimálně 1,5mm)

Základní myšlenkou ochrany je krytí trupu, hlavy, rukou a všech kloubů na rukou. Uvedené ochranné odění je myšleno jako odění minimální.

2. Štíty:

• Mandlové
• Velké sférické trojúhelníky
• Kulaté štíty

3. Výzbroj:

Zbraní je tlouk dodaný organizátorem.

Souboje družin

1. Ochranné odění

• minimální je ochrana trupu prošívanící
• je povinná kovová přilba, typem odpovídající dataci vybavení bojovníka (tloušťka plechu minimálně 1,5mm)
Základní myšlenkou ochrany je krytí trupu, hlavy, rukou a všech kloubů na rukou. Uvedené ochranné odění je myšleno jako odění minimální.

2. Štíty

Povoleny jsou bezpečné štíty odpovídající dataci vybavení bojovníka, vyrobené z odpovídajících materiálů.

3. Výzbroj

• jednoruční zbraně
• obouruční sečné zbraně (nejsou povolena kopí a jiné bodné zbraně)
Všechny zbraně musí odpovídat dataci vybavení bojovníka a musí být bezpečné (ostří, otřepy, kvalita)

Pravidla turnaje jednotlivců (těžkooděnců i lehkooděnců)

1. Každý souboj trvá minutu, nebo do okamžiku, kdy se jeden ze soupeřů vzdá. Při rovnosti bodů soupeřů se souboj prodlouží o dalších 30 vteřin. V případě opětovné remízy pokračuje souboj systémem „náhlé smrti“ – první platný zásah je vítězný.

2. Vyhrává ten, kdo:

• vícekrát zasáhne tvrdě a přesně svého protivníka (platí zásahy do celého těla s výjimkou nohou od kolen dolů a rukou od zápěstí. Každý zásah platí za 1 bod.)
• donutí protivníka se vzdát
• protivník nemůže dále bojovat (pokud k tomu nedošlo díky nedovoleným praktikám)
• protivník podruhé přijde o zbraň upuštěním nebo vyražením (první ztráta je bod pro protivníka)
• protivník podruhé požádá o úpravu výstroje (první úprava výstroje je bod pro protivníka)
• protivníka diskvalifikuje hlavní sudí

3. Vítězství vyhlašuje hlavní sudí.

4. Je zakázáno:

• bodat
• údery pod kolena
• útočit hranou štítu
• používat zápasnické prvky (úder pěstí, loktem, páky na ruce, podrážení nohou, kopy apod.)
• údery do rozkroku

5. Hlavní sudí může napomenout za použití nedovolených praktik a odebrat 1 i více bodů. V krajních případech může i diskvalifikovat.

6. Hlavní sudí může napomenout pasivního soupeře a odebrat mu bod.

7. Sražení protivníka je bodováno 3 body. Souboj začne opět vestoje.

8. Každé rozhodnutí hlavního soudce je platné a konečné.

Pravidla soubojů družin „Most“

1. Turnaje se účastní pětičlenné družiny

2. Každá družina se může skládat z až 9 osob, které se mohou mezi jednotlivými srážkami měnit. V průběhu boje není výměna možná.

4. Každý střet se vede na dvě vítězné srážky. Každá srážka má za cíl srazit prapor protivníka, který je vztyčen na stanovené místě za mostem. Prapor nemůže srazit bojovník vyřazený. Bojovník je vyřazený buď výrazným zásahem, dotekem země více než dvěma body, ztrátou zbraně či zbroje nebo vytlačením přes okraj mostu.

6. Je zakázáno:

• bodat
• údery pod kolena
• útočit hranou štítu
• používat zápasnické prvky (úder pěstí, loktem, páky na ruce, podrážení nohou, kopy apod.)
• údery do rozkroku
• brutální údery do zad

7. Z turnaje jsou vyloučeni ti, kteří: bodnou na hlavu, jsou přehnaně agresivní, nebojují bezpečně, diskutují se sudími.

Pravidla lukostřeleckého turnaje

Luk musí být vyrobený z přírodních materiálů. Moderní lepidla jsou povolena. Luky mohou být z jednoho kusu (selfbow) nebo složené z různých přírodních materiálů (kompozitní luky). U luků z jednoho kusu je povolena jednoduchá vrstva kůže nebo šlach na zádech.

Šípy mohou být vyrobeny pouze ze dřeva. Moderní lepidla jsou povolena. Povoleny jsou terčové hroty a hroty kované typu „bodkin“. Opeření i zářez pro tětivu smí být pouze přírodní. Nepovolujeme příliš výrazné barvy letek (reflexní zelená, oranžová a pod.).
Nejsou povoleny jakékoli značky usnadňující míření – s výjimkou označení místa na luku, kam se zakládá šíp.

Tětiva může být z libovolného tětivového materiálu. Na tětivě nesmí být zařízení či značky usnadňující míření. Není povoleno zařízení ke kontrole nátahu pro nos nebo rty (cucáček).

Pro turnaj je potřeba minimálně 6 šípů. Doporučujeme alespoň 12 šípů. Případný nedostatek šípů v disciplínách je handicapem střelce.